Skip to main content
Llinell wybodaeth Traffig Cymru 0300 123 1213
Gwasanaeth gwybodaeth
traffig Llywodraeth Cymru

A487 Trefdraeth Sir Benfro - Cau Ffordd Dros Dro

Rhannu

 

Ble a Pham?

 

Er mwyn gosod cysylltiadau cyfleustodau gerbydau bydd angen cau'r A487 dros dro yn Stryd y Gorllewin/Bont/Dwyrain, Trefdraeth, Sir Benfro. Mae hefyd yn cynnig cyfle i wneud gwaith cynnal a chadw arall yn Nhrefdraeth os bydd angen.

Bydd llwybr arall ar gael a bydd mynediad i gerbydau brys drwy gydol y cyfnod y bydd y ffordd ar gau.

Bwriedir cau'r ffordd ddydd Sul 19 Mai 2019, rhwng 07:00 a 0:00, (yn ddibynnol ar y tywydd).

Mae hefyd yn cynnig cyfle i wneud gwaith cynnal a chadw arall yn Nhrefdraeth os bydd angen.

 

Dargyfeiriadau a Mesurau Diogelwch

 

Dylai'r traffig sydd am fynd i gyfeiriad y dwyrain deithio i'r gorllewin ar hyd y TRA487 i Abergwaun, ac yna i'r de ar hyd y TRA40 i Hwlffordd, ac yna i'r dwyrain i gylchfan Penblewin, Arberth. Wrth y cylchfan, ewch ar yr A478 a theithiwch i'r gogledd i gyfeiriad Aberteifi er mwyn dychwelyd i’r TRA487.

Mae i'r gwrthwyneb i draffig sy'n teithio i'r gorllewin.

Ymholiadau

 

Am ragor o wybodaeth, ffoniwch Asiantaeth Cefnffyrdd De Cymru (SWTRA) ar 0300 123 1213, dewiswch opsiwn 2 am y fersiwn Gymraeg, wedyn opsiwn 2 eto am faterion cynnal a chadw ffyrdd.

 “Mae SWTRA yn bwriadu rhoi'r diweddaraf bob mis.  Edrychwch ar y dudalen hon am yr wybodaeth ddiweddaraf.”

 


Ffonio llinell wybodaeth Traffig Cymru
0300 123 1213
Cysylltu â ni