Skip to main content
Llinell wybodaeth Traffig Cymru 0300 123 1213
Gwasanaeth gwybodaeth
traffig Llywodraeth Cymru

A494 – Ffordd Osgoi yr Wyddgrug (02/07/2019 – 05/07/2019) Gwaith Cynnal Dros Nos

Rhannu

Lle a Pham?

Bydd gwaith cynnal a chadw arferol yn dechrau ar 02/07/2019 am 3 noson

Gwyriadau a Mesurau Diogelwch

Bydd y gwaith yn cael ei wneud dros 3 noson rhwng oddeutu 20:00 - 06:00 a bydd y ffordd gerbydau yn cau yn llwyr. Bydd traffig yn cael ei wyro ar hyd yr A5119 a'r A541.

Bydd y gwaith yn digwydd dros nos pan mae llif y traffig yn hanesyddol yn llai, a hynny i leihau'r aflonyddwch.

Rhaglen cyfyngiadau rheoli traffig

 

Gwybodaeth prosiect Dyddiad ac amser dechrau** Dyddiad ac amser gorffen**
Cylchfan New Brighton i Gylchfan Wylfa 20:00 02/07/2019 06:00 03/07/2019
Cylchfan Wylfa i Gylchfan Bromfield 20:00 03/07/2019 06:00 04/07/2019
Cylchfan Bromfield i Gylchfan Bryn Coch 20:00 04/07/2019 06:00 05/07/2019

 

** dyddiadau amodol, fe allant newid

Ymholiadau

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Traffig Cymru ar 0300 123 1213 neu drwy Twitter  @TrafficWalesG

 


Ffonio llinell wybodaeth Traffig Cymru
0300 123 1213
Cysylltu â ni