Skip to main content
Llinell wybodaeth Traffig Cymru 0300 123 1213
Gwasanaeth gwybodaeth
traffig Llywodraeth Cymru

A55 Pont Kneeshaw Lupton tua'r dwyrain - Gwaith ar yr adeiladwaith dal dŵr ac adnewyddu'r cymal ehangu

Rhannu

Lle a Pham?

Gwaith i gwblhau ail gymal - sef cymal terfynol - y gwaith hanfodol ar yr adeiladwaith dal dŵr ac adnewyddu'r cymal ehangu ar ffordd gerbydau yr A55 tua'r dwyrain, Pont Kneeshaw Lupton, a leolir rhwng Cyffordd 22 (Hen Golwyn) a Chyffordd 23 (Llanddulas). Cwblhawyd cymal cyntaf y gwaith ar y ffordd gerbydau tua'r gorllewin ym mis Hydref 2018.

Cynhelir y gwaith ar y ffordd gerbydau gaeedig i'r dwyrain, y tu ôl i rwystr 2m o uchder er diogelwch defnyddwyr y ffodd. Gwneir y gwaith 24 awr y dydd a 7 diwrnod yr wythnos.

O Medi 10fed ymlaen bydd yr holl draffig, gan gynnwys cerbydau'r Gwasanaethau Brys, yn defnyddio lôn 1 a lôn 2 ar y ffordd gerbydau tua'r gorllewin mewn trefniant rheoli traffig gwrthlif deugyfeiriadol rhwng croesfannau wedi'u lleoli wrth Bont yr Enfys, Bae Colwyn, ac wrth Gyffordd 23 yn Llanddulas. Cyfyngir lled y lôn i 3.2m a chyfyngir y cyflymder i 40mya ar gyfer traffig i gyfeiriad y dwyrain ac i gyfeiriad y gorllewin fel ei gilydd. Bydd y ffordd gerbydau tua'r dwyrain wedi'i chau'n llwyr dros hyd y gwrthlif.

Bydd y ffordd gerbydau tua'r gorllewin hefyd ar gau dros nos ar 8-9 Medi ac 8-9 Hydref rhwng Cyffordd 23 Llanddulas a Chyffordd 22 Hen Golwyn er mwyn agor y croesfannau ac i ail-leinio'r ffordd gerbydau.

Gwyriadau a Mesurau Diogelwch

Caiff traffig ei wyro i'r A547 Ffordd Abergele tra bydd ffordd gerbydau'r A55 tua'r gorllewin ar gau dros nos ar 8-9 Medi ac 8-9 Hydref rhwng Cyffordd 23 Llanddulas a Chyffordd 22 Hen Golwyn.

Bydd arwyddion 'Gyrrwch yn ofalus' ac arwyddion cynghorol '40mya' yn cael eu codi ar hyd llwybr y gwyriad fel cam lliniaru.

Codir arwyddion cyn cyrraedd Cyffordd 22 tua'r dwyrain ar yr A55 a chyn cyrraedd Cyffordd 23 tua'r gorllewin. Bydd y rhain yn cynghori gyrwyr i aros ar yr A55 pan fydd y trefniant rheoli traffig gwrthlif deugyfeiriadol yn weithredol.

Rhaglen cyfyngiadau rheoli traffig:

Manylion y Cyfyngiadau
Amser a dyddiad cychwyn**
Amser a dyddiad gorffen**
Nodiadau

Cau ffordd gerbydau'r A55 tua'r gorllewin yn llwyr rhwng C23 Llanddulas a C22 Hen Golwyn.

Cau ffordd ymuno C23 yr A55 tua'r gorllewin yn Llanddulas yn llwyr.

Cau ffordd ymadael C22 yr A55 tua'r gorllewin yn Hen Golwyn yn llwyr. 

 

Dargyfeirir traffig oddi ar ffordd gerbydau'r A55 tua'r gorllewin yn C23 Llanddulas ar hyd yr A547 Ffordd Abergele drwy Hen Golwyn er mwyn ail-ymuno â ffordd gerbydau'r A55 tua'r gorllewin yn C22 Hen Golwyn.

 

Bydd Lôn 2 ffordd gerbydau'r A55 tua'r dwyrain yn cael ei chau rhwng C22 (Hen Golwyn) a C23 (Llanddulas).

21:00 08/09/2019

06:00 09/09/2019

 

Caiff pob llwyth annormal dros 3.0m ei wahardd rhag teithio ar hyd llwybr y gwyriad

Cau Lôn 2 ffyrdd cerbydau'r A55 tua'r gorllewin a'r dwyrain rhwng C22 (Hen Golwyn) a C23 (Llanddulas) 06:00 09/09/2019 20:00 09/09/2019 Cyfyngiad cyflymder o 40mya.

Cau ffordd gerbydau'r A55 tua'r gorllewin yn llwyr rhwng C23 Llanddulas a C22 Hen Golwyn.

Cau ffordd ymuno C23 yr A55 tua'r gorllewin yn Llanddulas yn llwyr.

Cau ffordd ymadael C22 yr A55 tua'r gorllewin yn Hen Golwyn yn llwyr. 

Dargyfeirir traffig oddi ar ffordd gerbydau'r A55 tua'r gorllewin yn C23 Llanddulas ar hyd yr A547 Ffordd Abergele drwy Hen Golwyn er mwyn ail-ymuno â ffordd gerbydau'r A55 tua'r gorllewin yn C22 Hen Golwyn.

Bydd Lôn 2 ffordd gerbydau'r A55 tua'r dwyrain yn cael ei chau rhwng C22 (Hen Golwyn) a C23 (Llanddulas).

20:00 09/09/2019

06:00 10/09/2019

Caiff pob llwyth annormal dros 3.0m ei wahardd rhag teithio ar hyd llwybr y gwyriad
Cau'r ffordd gerbydau tua'r dwyrain. Bydd traffig mewn trefniant rheoli traffig gwrthlif 2-lôn deugyfeiriadol ar y ffordd gerbydau tua'r gorllewin rhwng croesfan a leolir wrth Bont yr Enfys, Bae Colwyn, a chroesfan a leolir wrth Gyffordd 23 yn Llanddulas. 06:00 10/09/2019 20:00 8/10/2019

Cyfyngiad cyflymder o 40mya.

 

Lled y lôn yn gyfyngedig i 3.2m.

 

Cedwir llwythi annormal yng Nghyffordd 19 ar gyfer traffig tua'r dwyrain a Chyffordd 24 ar gyfer symudiadau tua'r gorllewin.

Cau ffordd gerbydau'r A55 tua'r gorllewin yn llwyr rhwng C23 Llanddulas a C22 Hen Golwyn.

Cau ffordd ymuno C23 yr A55 tua'r gorllewin yn Llanddulas yn llwyr.

Cau ffordd ymadael C22 yr A55 tua'r gorllewin yn Hen Golwyn yn llwyr. 

Dargyfeirir traffig oddi ar ffordd gerbydau'r A55 tua'r gorllewin yn C23 Llanddulas ar hyd yr A547 Ffordd Abergele drwy Hen Golwyn er mwyn ail-ymuno â ffordd gerbydau'r A55 tua'r gorllewin yn C22 Hen Golwyn.

Bydd Lôn 2 ffordd gerbydau yr A55 tua'r dwyrain yn cael ei chau rhwng C22 (Hen Golwyn) a C23 (Llanddulas).

20:00 8/10/2019

06:00 9/10/2019

Caiff pob llwyth annormal dros 3.0m ei wahardd rhag teithio ar hyd llwybr y gwyriad
Cau Lôn 2 ffyrdd cerbydau yr A55 tua'r gorllewin a'r dwyrain rhwng C22 (Hen Golwyn) a C23 (Llanddulas) 06:00 9/10/2019 20:00 9/10/2019 Cyfyngiad cyflymder o 40mya.

Cau ffordd gerbydau'r A55 tua'r gorllewin yn llwyr rhwng C23 Llanddulas a C22 Hen Golwyn.

Cau ffordd ymuno C23 yr A55 tua'r gorllewin yn Llanddulas yn llwyr.

Cau ffordd ymadael C22 yr A55 tua'r gorllewin yn Hen Golwyn yn llwyr. 

 

Dargyfeirir traffig oddi ar ffordd gerbydau'r A55 tua'r gorllewin yn C23 Llanddulas ar hyd yr A547 Ffordd Abergele drwy Hen Golwyn er mwyn ail-ymuno â ffordd gerbydau'r A55 tua'r gorllewin yn C22 Hen Golwyn.

 

Bydd Lôn 2 ffordd gerbydau yr A55 tua'r dwyrain yn cael ei chau rhwng C22 (Hen Golwyn) a C23 (Llanddulas).

20:00 9/10/2019

06:00 10/10/2019

Caiff pob llwyth annormal dros 3.0m ei wahardd rhag teithio ar hyd llwybr y gwyriad
Cau Lôn 2 ffyrdd cerbydau'r A55 tua'r gorllewin a'r dwyrain rhwng C22 (Hen Golwyn) a C23 (Llanddulas) 06:00 10/10/2019 06:00 11/10/2019 Cyfyngiad cyflymder o 40mya.

** mae'r dyddiadau yn rhai amodol, a gallant newid

Bydd arwyddion 'Gyrrwch yn ofalus' ac arwyddion cynghorol '40mya' yn cael eu codi ar llwybr gwyro'r A547 fel cam lliniaru. Bydd gwyro traffig yn digwydd ar 8-9 Medi a 9-10 Hydref.

Bydd traffig ar hyd y gwyriad yn cael ei fonitro i adnabod unrhyw broblemau / mesurau lliniaru ychwanegol sydd efallai angen eu hystyried.

Ymholiadau

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Traffig Cymru ar 0300 123 1213 neu drwy Twitter @TraffigCymruG.


Ffonio llinell wybodaeth Traffig Cymru
0300 123 1213
Cysylltu â ni