Skip to main content
Llinell wybodaeth Traffig Cymru 0300 123 1213
Gwasanaeth gwybodaeth
traffig Llywodraeth Cymru

Cylchfan Rhigos yr A465 (ger Hirwaun)

Rhannu

Lle a Pham?

O ganlyniad i gwlfert diffygiol, mae angen gwneud gwaith atgyweirio ar yr A465 wrth gylchfan Rhigos.

Mesurau Diogelwch a Dargyfeiriadau?

Bydd y gwaith yn dechrau nos Lun 25 Chwefror 2019 am 18:00. O ganlyniad i ofynion diogelwch cysylltiedig, bydd angen gwrthlif a chau'r ffyrdd yn lwyr i hwyluso'r gwaith. Mae'r cyfyngiadau rheoli traffig fel a ganlyn: -

Manylion y Cyfyngiadau Dyddiad ac Amser Dechrau** Dyddiad ac Amser Gorffen**

 

Nodiadau

Cau’r ffordd tua’r gorllewin

Cau Lôn 2 tua’r dwyrain

Dydd Llun 25 Chwefror am 18:00

 

Dydd Mercher 27 Chwefror

Dargyfeiriadau lleol

Gwaith 24 awr

Gwrthlif Dydd Iau 28 Chwefror Dydd Sadwrn 16 o Mawrth

Dargyfeiriadau lleol

Gwaith 24 awr

 

Cau Lôn 2 tua’r dwyrain a Gorllewin

Dydd Sadwrn 16 Mawrth

 

Dydd Iau 21 o Mawrth am 06:00

 

Cau Lôn 2

Gwaith 24 awr

**Dyddiadau dros dro yw'r rhain a gallant newid.

Pan fydd y ffordd gyfan ar gau, bydd dargyfeiriadau lleol ag arwyddion ar waith a darperir arwyddion hysbysu ymlaen llaw. Y bwriad yw cwblhau'r gwaith erbyn dydd Iau 21 Mawrth 2019, os yw'r tywydd yn caniatáu.

Ymholiadau

Am ragor o wybodaeth, ffoniwch Traffig Cymru ar 0300 123 1213; dewiswch 2 ar gyfer Cymraeg, yna dewiswch 2 ar gyfer materion cynnal a chadw ffyrdd.

Mae SWTRA yn disgwyl i'r newyddion diweddaraf gael ei ddarparu'n ôl yr angen a phan fydd newidiadau o bwys i hyd y gwaith. Edrychwch ar y dudalen hon am yr wybodaeth ddiweddaraf.

 


Ffonio llinell wybodaeth Traffig Cymru
0300 123 1213
Cysylltu â ni