Skip to main content
Llinell wybodaeth Traffig Cymru 0300 123 1213
The Welsh Government’s traffic information service for motorways and trunk roads in Wales

A487(T) Oakeley Drive, Maentwrog, Gwynedd.

Rhannu

Lle a Pham?

Goleuadau traffig dros dro a/neu drefn gonfoi ar waith ar yr A487(T) rhwng Tan y Bwlch a Gellilydan er mwyn gosod arwyddion newydd.

 

Gwyriadau a Mesurau Diogelwch

Defnyddir goleuadau traffig dros dro a/neu drefn gonfoi er mwyn amddiffyn y gweithlu. Eir ymaith â'r goleuadau traffig pan nad oes gwaith yn mynd rhagddo.


Rhaglen o gyfyngiadau rheoli traffig

Bwriedir cynnal y gwaith o ddydd Llun 3 Chwefror tan ddydd Gwener 28 Chwefror, 2020.


Ymholiadau

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Thraffig Cymru ar 0300 123 1213 neu drwy Twitter @TraffigCymruG.


Ffonio llinell wybodaeth Traffig Cymru
0300 123 1213
Cysylltu â ni