Skip to main content
Llinell wybodaeth Traffig Cymru 0300 123 1213
The Welsh Government’s traffic information service for motorways and trunk roads in Wales

A55 C36 (Warren) i C34 (Ewlo) tua'r Gorllewin Ail-wynebu'r Ffordd Gerbydau rhwng 29/02/20 a 30/03/20

Rhannu

Lle a Pham?

Gwaith ail-wynebu angenrheidiol ar ran 2.7km o'r ffordd gerbydau'r A55 tua'r gorllewin rhwng C36 (Warren) a  C34 (Ewlo), gan gynnwys C35 (Dobshill).  Bydd gwaith mewn cyfnodau yn dechrau ar 29/02/2020 am bedair wythnos.

Gwyriadau a Mesurau Diogelwch

Bydd gwaith ail-wynebu mawr yn cael ei wneud dros gyfnod o bedair wythnos gan ddechrau ar bore Sadwrn (29/2/20) am 06:00 awr, hyd 06:00 awr Ddydd Llun (30/3/20). 

Cymerir camau i gau'r lôn yn llwyr a chau lonydd am gyfnodau ar  ffordd gerbydau'r A55 tua'r gorllewin rhwng C36 (Warren) a C34 (Ewlo).

Mae’r gwaith wedi ei drefnu i ddechrau ar 29 Chwefror a bydd y rhaglen yn parhau am bedair wythnos, Bydd y gwaith yn golygu pedwar penwythnos o weithio pob diwrnod, ddydd a nos, gyda’r A55 wedi cau i’r gorllewin rhwng Cyffordd 36 Warren i Gyffordd 34 Ewloe gan drefnu gwyriadau.  Yn ystod yr wythnos, bydd yr A55 i’r gorllewin wedi cau dros nos gyda gwyriadau.  Mae cau y ffordd tua’r gorllewin yn golygu y bydd modd cynnal y gwaith ar y ddwy lȏn ar yr un pryd, gan leihau yr amser sydd ei angen i gwblhau’r gwaith, ond gwneir pob ymdrech i gwblhau cyn yr amserlen os bydd hynny’n bosibl.

Bydd y lôn ar gau yn llwyr dros nos rhwng 19:00 – 06:00

Bydd lôn 1 ar gau yn ystod y dydd rhwng 6:00 – 20:00. ͏

A55 tua’r Gorllewin ar gau yn llwyr rhwng C36 Warren a C34 Ewlo dros benwythnosau

 

Lleoliad cau

Dyddiad/amser cau Dyddiad/amser gorffen

Cau A55 tua'r gorllewin yn llawn rhwng J36 Warren i J36 Ewloe.

 

Bydd y slipffyrdd canlynol ar gau;

 

Ffordd ymuno C36 (Warren) yr A55 tua'r gorllewin

Ffordd ymadael C35 (Dobshill) yr A55 tua'r gorllewin

Ffordd ymuno C35 (Dobshill) yr A55 tua'r gorllewin

Ffordd ymuno C34 (Ewlo) yr A55 tua'r gorllewin

Ffordd ymuno C34 (Ewlo) yr A55 tua'r dwyrain

Sadwrn 29/02 o 06:00 Dydd Llun 02/03 am 06:00
 

Dydd Gwener 06/03 o 19:00

 

Dydd Llun 09/03 am 06:00
 

Dydd Gwener 13/03 o 19:00

Dydd Llun 16/03 am 06:00
 

Dydd Gwener 20/03 o 19:00

 

Dydd Llun  23/03 am 06:00
  Dydd Gwener 27/03 o 19:00 Dydd Llun  29/03 am 06:00

 

 

Bydd y traffig sy'n teithio tua'r gorllewin yn cael ei wyro i adael yr A55 tua'r gorllewin yng nghyffordd 36 ac yn dilyn y llwybrau'r gwyriad fel y nodir isod.

 

Traffig tua'r Gorllewin

1. Holl draffig HGV a lleol sy'n dymuno mynd ar yr A55 yng Nghyffordd 33 (Llaneurgain) yn teithio tua'r gorllewin yn osgoi pont isel:

Bydd y traffig yn cael ei wyro i adael yr A55 tua'r gorllewin yng Nghyffordd 36, ac yn cymryd yr ail ffordd ymadael yng nghylchfan Cyfnewidfa Warren ac yn teithio tua'r gorllewin ar hyd yr A5104, ac yna'n cymryd y drydedd ffordd ymadael ar y gylchfan ar yr A550 ac yn cario ymlaen tua'r gogledd. Cymryd y ffordd ymadael gyntaf ar y gylchfan ar yr A549 (Dirty Mile) a chario ymlaen tua'r gorllewin gan deithio drwy Fwcle ac ar hyd Ffordd Yr Wyddgrug.  Cymryd y bedwaredd ffordd ymadael ar y gylchfan ar yr A494 (Ffordd Osgoi Yr Wyddgrug) a chario ymlaen tua'r gogledd. Cymryd y ffordd ymadael gyntaf ar y gylchfan ar yr A5119 a chario ymlaen tua'r gorllewin.  Yn y gyffordd T lle mae'r traffig yn cael ei reoli, troi i'r dde gan gario ymlaen ar yr A5119 tua'r gogledd (Ffordd Llaneurgain).  Gyrru drwy'r goleuadau traffig 4-ffordd a chario ymlaen ar yr A5119 (Ffordd Llaneurgain). Yna, bydd y traffig sydd wedi'i wyro yn cymryd y ffordd ymadael gyntaf ar Gylchfan Llaneurgain ac yn ail-ymuno â'r A55 tua'r gorllewin lle bydd y gwyriad hwn yn dod i ben.   

NEU'R

2. Ar gyfer yr holl draffig HGV a lleol dan 15tr/4.57m ac sydd eisiau mynd ar yr A55 yng Nghyffordd 33 (Llaneurgain) tua'r gorllewin:

Bydd y traffig yn cael ei wyro i adael yr A55 tua'r gorllewin yng Nghyffordd 36, ac yn cymryd yr ail ffordd ymadael yng nghylchfan Cyfnewidfa Brychdyn ac yn teithio tua'r gorllewin ar hyd yr A5104, ac yna'n cymryd yr ail ffordd ymadael ar y gylchfan ar yr A5118 ac yn cario ymlaen tua'r gorllewin.  Ar y gyffordd T, troi i'r dde ar yr A541 a chario ymlaen tua'r gogledd. Cymryd y drydedd ffordd ymadael ar y gylchfan ar yr A494 (Ffordd Osgoi yr Wyddgrug), a dilyn y llwybrau gwyriad uchod, fel yn llwybr 1.

 

Traffig tua'r Dwyrain

3. Holl draffig HGV a lleol sy'n dymuno mynd ar yr A55 yng Nghyffordd 33B (Alltami) yn teithio tua'r dwyrain yn osgoi pont isel:  

Bydd y traffig yn cael ei wyro i adael yr A55 tua'r gorllewin yng Nghyffordd 36, ac yn cymryd yr ail ffordd ymadael yng nghylchfan Cyfnewidfa Warren ac yn teithio tua'r gorllewin ar hyd yr A5104, ac yna'n cymryd y drydedd ffordd ymadael ar y gylchfan ar yr A550 ac yn cario ymlaen tua'r gogledd. Cymryd y ffordd ymadael gyntaf ar y gylchfan ar yr A549 (Dirty Mile) a chario ymlaen tua'r gorllewin gan deithio drwy Fwcle ac ar hyd Ffordd Yr Wyddgrug. Cymryd y bedwaredd ffordd ymadael ar y gylchfan ar yr A494 (Ffordd Osgoi Yr Wyddgrug) a chario ymlaen tua'r gogledd.  Cymryd yr ail ffordd ymadael ar y gylchfan ar yr A494 a chario ymlaen tua'r dwyrain.  Bydd y traffig sydd wedi'i wyro yn ail-ymuno â'r A55 tua'r dwyrain drwy ffordd ymuno Cyffordd 33B lle daw'r gwyriad hwn i ben.

 

NEU'R

4. Ar gyfer yr holl draffig HGV a lleol dan 15tr/4.57m ac sy'n dymuno mynd ar yr A55 yng Nghyffordd 33B (Alltami)   tua'r dwyrain 

Bydd y traffig yn cael ei wyro i adael yr A55 tua'r gorllewin yng Nghyffordd 36, ac yn cymryd yr ail ffordd ymadael yng nghylchfan Cyfnewidfa Warren ac yn teithio tua'r gorllewin ar hyd yr A5104, ac yna'n cymryd yr ail ffordd ymadael ar y gylchfan ar yr A5118 ac yn cario ymlaen tua'r gorllewin. Ar y gyffordd T, troi i'r dde ar yr A541 a chario ymlaen tua'r gogledd. Cymryd y drydedd ffordd ymadael ar y gylchfan ar yr A494 (Ffordd Osgoi Yr Wyddgrug) a dilyn y llwybrau gwyriad uchod. 

 

Gweler isod y llwybrau gwyro ar y Cynllun Rheoli Traffig

 

 

Ymholiadau

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Traffig Cymru ar 0300 123 1213 neu drwy Twitter @TraffigCymruG.

 


Ffonio llinell wybodaeth Traffig Cymru
0300 123 1213
Cysylltu â ni