Skip to main content
Llinell wybodaeth Traffig Cymru 0300 123 1213
The Welsh Government’s traffic information service for motorways and trunk roads in Wales

A55 : Tua'r Dwyrain : C20 Rhodfa Brompton

A55 : Tua'r Dwyrain : C20 Rhodfa Brompton : Lôn ymadael ar gau : Gwaith cynnal a chadw : Dargyfeiriadau lleol ar waith
Math o ddigwyddiad: Gwaith ffordd
Difrifoldeb y tarfu: Ffordd ar gau
Dyddiad cychwyn: 09/03/2020 19:30
Dyddiad gorffen: 01/04/2020 07:00

Cyhoeddwyd gyntaf
06/03/2020 19:39
Cyfeirnod
RNMDA_2020084526
Diweddarwyd diwethaf
09/03/2020 19:32
Ffynhonnell ddata
Llywodraeth Cymru

Ffonio llinell wybodaeth Traffig Cymru
0300 123 1213
Cysylltu â ni