Skip to main content
Llinell wybodaeth Traffig Cymru 0300 123 1213
The Welsh Government’s traffic information service for motorways and trunk roads in Wales

The M53 southbound


Ffonio llinell wybodaeth Traffig Cymru
0300 123 1213
Cysylltu â ni