Skip to main content
Llinell wybodaeth Traffig Cymru 0300 123 1213
The Welsh Government’s traffic information service for motorways and trunk roads in Wales

A55 : Tua'r Dwyrain : C21 Bae Colwyn

A55 : Tua'r Dwyrain : C21 Bae Colwyn : Gwaith cynnal a chadw : Lôn ymadael ar gau : a : Lôn ymuno ar gau : Dargyfeiriadau ar waith : 27/04/20-12/06/20 1930-0600 :
Math o ddigwyddiad: Gwaith ffordd
Difrifoldeb y tarfu: Ffordd ar gau
Dyddiad cychwyn: 27/04/2020 19:30
Dyddiad gorffen: 12/06/2020 06:00

Cyhoeddwyd gyntaf
22/05/2020 19:50
Cyfeirnod
RNMDA_2020085017
Diweddarwyd diwethaf
22/05/2020 19:50
Ffynhonnell ddata
Llywodraeth Cymru

Ffonio llinell wybodaeth Traffig Cymru
0300 123 1213
Cysylltu â ni