Skip to main content
Llinell wybodaeth Traffig Cymru 0300 123 1213
Gwasanaeth gwybodaeth traffig Llywodraeth Cymru ar gyfer traffyrdd a chefnffyrdd Cymru.

A479 : Yn y ddau gyfeiriad : Talgarth

A479 : Yn y ddau gyfeiriad : Talgarth : Ffordd ar gau : I'r de o Talgarth 18/02/20-31/03/21 0700 :
Math o ddigwyddiad: Gwaith ffordd
Difrifoldeb y tarfu: Ffordd ar gau
Dyddiad cychwyn: 18/02/2020 07:00
Dyddiad gorffen: 30/11/2020 07:00

Cyhoeddwyd gyntaf
20/11/2020 19:20
Cyfeirnod
RNMDA_2020084979
Diweddarwyd diwethaf
20/11/2020 19:20
Ffynhonnell ddata
Llywodraeth Cymru

Ffonio llinell wybodaeth Traffig Cymru
0300 123 1213
Cysylltu â ni