Skip to main content
Llinell wybodaeth Traffig Cymru 0300 123 1213
Gwasanaeth gwybodaeth traffig Llywodraeth Cymru ar gyfer traffyrdd a chefnffyrdd Cymru.

A5 : Yn y ddau gyfeiriad : Halton (A483) I Gledrid

A5 : Yn y ddau gyfeiriad : Halton (A483) I Gledrid : Gwaith cynnal a chadw : Ffordd ar gau : Dargyfeiriadau lleol ar waith 17/05/21-20/06/21 2000-0600 :
Math o ddigwyddiad: Gwaith ffordd
Difrifoldeb y tarfu: Ffordd ar gau
Dyddiad cychwyn: 17/05/2021 20:00
Dyddiad gorffen: 20/06/2021 06:00

Cyhoeddwyd gyntaf
14/05/2021 22:37
Cyfeirnod
RNMDA_2021088421
Diweddarwyd diwethaf
17/05/2021 20:03
Ffynhonnell ddata
Llywodraeth Cymru

Ffonio llinell wybodaeth Traffig Cymru
0300 123 1213
Cysylltu â ni