Skip to main content
Llinell wybodaeth Traffig Cymru 0300 123 1213
Gwasanaeth gwybodaeth traffig Llywodraeth Cymru ar gyfer traffyrdd a chefnffyrdd Cymru.

A483 : Yn y ddau gyfeiriad : Plas Coch i Yr Orsedd

A483 : Yn y ddau gyfeiriad : Plas Coch i Yr Orsedd : Rhoi wyneb newydd i'r ffordd : Gwrthlif : hefo : Llwyth anghyffredin dros 3.0mm : i'w gael ei rheoli : 11/10/21-12/11/21 0000-2345 :
Math o ddigwyddiad: Gwaith ffordd
Difrifoldeb y tarfu: Difrifol
Dyddiad cychwyn: 11/10/2021 00:00
Dyddiad gorffen: 12/11/2021 23:45

Cyhoeddwyd gyntaf
08/10/2021 19:40
Cyfeirnod
RNMDA_2021091255
Diweddarwyd diwethaf
11/10/2021 00:04
Ffynhonnell ddata
Llywodraeth Cymru

Ffonio llinell wybodaeth Traffig Cymru
0300 123 1213
Cysylltu â ni