Skip to main content
Llinell wybodaeth Traffig Cymru 0300 123 1213
Gwasanaeth gwybodaeth traffig Llywodraeth Cymru ar gyfer traffyrdd a chefnffyrdd Cymru.

A487 : Yn y ddau gyfeiriad : Tal-y-bont


Ffonio llinell wybodaeth Traffig Cymru
0300 123 1213
Cysylltu â ni