Skip to main content
Llinell wybodaeth Traffig Cymru 0300 123 1213
Gwasanaeth gwybodaeth traffig Llywodraeth Cymru ar gyfer traffyrdd a chefnffyrdd Cymru.

M4 : Tua'r Dwyrain : C34 Meisgyn

M4 : Tua'r Dwyrain : C34 Meisgyn : Gwaith cynnal a chadw : Ffordd ymadael ar gau : 19/01/22-28/01/22 2000-0600 :
Math o ddigwyddiad: Gwaith ffordd
Difrifoldeb y tarfu: Ffordd ar gau
Dyddiad cychwyn: 19/01/2022 20:00
Dyddiad gorffen: 28/01/2022 06:00

Cyhoeddwyd gyntaf
14/01/2022 11:43
Cyfeirnod
RNMDA_2022092981
Diweddarwyd diwethaf
19/01/2022 20:01
Ffynhonnell ddata
Llywodraeth Cymru

Ffonio llinell wybodaeth Traffig Cymru
0300 123 1213
Cysylltu â ni