Skip to main content
Llinell wybodaeth Traffig Cymru 0300 123 1213
Gwasanaeth gwybodaeth traffig Llywodraeth Cymru ar gyfer traffyrdd a chefnffyrdd Cymru.

Pontydd Cyfnewidfa Talardy yng Nghyffordd 27 yr A55 7/09/2020 – 10/12/2020

Rhannu

Cau lonydd ar yr A55 am 4 wythnos o ddydd Llun i ddydd Iau o 27 Medi ymlaen.


Cau'r A55 dros nos am 6 wythnos 20:00-06:00 o 2 Tachwedd ymlaen.

Lle a Pham?

Gwaith i drwsio ac atgyfnerthu pennau'r pontydd yng Nghyfnewidfa Talardy.  Bydd hyn yn cynnwys adnewyddu uniadau ehangu ar ddeciau'r pontydd a rhoi wyneb newydd ar y ffordd gerbydau dros bontydd yr A55. Mae angen cau lonydd, slipffyrdd ar yr A55 a'r cylchfan Talardy wrth i'r gwaith fynd yn ei flaen islaw.  

  • Bydd lonydd y ffordd gerbydau tua'r gorllewin dros Bontydd Cyfnewidfa Talardy yng Nghyffordd 27 yn cau ar 27/09/2020 am 4 wythnos.   Caeir y lonydd bob wythnos am 23:00 ar nos Sul tan 10:00 ddydd Gwener.
  • Bydd lonydd y ffordd gerbydau tua'r dwyrain dros Bontydd Cyfnewidfa Talardy yng Nghyffordd 27 yn cau ar 27/09/2020 am 4 wythnos. Caeir y lonydd bob wythnos am 23:00 ar nos Sul tan 23:59 nos Wener.
  • Bydd y ffordd ymuno tua'r dwyrain yn cau ar 24/09/2020 am ddau ddiwrnod ac yna o 4/10/2020 tan 13/11/2020.   Caeir y ffordd bob wythnos am 23:00 ar nos Sul tan 23:59 nos Wener.  
  • Bydd y Ffordd Ymadael tua'r gorllewin yn cau'n llwyr ar 11/10/2020 tan 13/11/2020. Caeir y lonydd bob wythnos am 23:00 ar nos Sul tan 23:59 nos Wener.*
  • Bydd y ffordd gerbydau tua'r dwyrain yng nghyffordd 27 Pontydd Cyfnewidfa Talardy a'r ffordd ymuno tua'r dwyrain yng nghyffordd 27 yn cau ar 02/11/2020 am 6 wythnos. Bydd y ffordd ar gau o 20:00 tan 06:00 bob nos.
  • Bydd y ffordd gerbydau tua'r gorllewin dros Bontydd Cyfnewidfa Talardy yng Nghyffordd 27 a'r ffordd ymuno tua'r dwyrain yng nghyffordd 27 yn cau ar 2/11/2020 am 6 wythnos. Bydd y ffordd ar gau o 20:00 tan 06:00 bob nos.
  • Mae angen cau lonydd yng Nghylchfan Cyfnewidfa Talardy wrth i'r gwaith fynd yn ei flaen ar bennau'r pontydd.  Cyfyngir y gylchfan i un lôn o 28/09/2020 tan 22/10/2020. 

Gwyriadau a Mesurau Diogelwch

Gwneir y gwaith ar ôl prysurdeb gwyliau'r haf pan mae llif y traffig yn llai, ac fe'i trefnwyd er mwyn osgoi cyfnodau prysur ar y penwythnos. Dargyfeirir traffig i'r A55 drwy gyffordd 26 pan fydd y ffyrdd ymuno/ymadael ar gau.  

Mae'r gwaith o roi wyneb newydd ar y ffordd a gosod uniadau newydd yn golygu y bydd yn rhaid cau'r A55 yn llwyr, a threfnwyd gwneud hynny dros nos pan mae llif y traffig yn llai i leihau'r aflonyddwch.

Y rhaglen arfaethedig o gyfyngiadau rheoli traffig:

Manylion y Cyfyngiadau

Dyddiad ac amser dechrau**

Dyddiad ac Amser Gorffen**

Nodiadau

Cau un lôn ar ffordd gerbydau'r A55 tua'r gorllewin yng nghyffordd 27.

27/09/2020

23:00

02/10/2020

10:00

Llawn amser

04/10/2020

23:00

09/10/2020

10:00

11/10/2020

23:00

16/10/2020

10:00

18/10/2020

23:00

23/10/2020

10:00

 

Cau ffyrdd cerbydau'r A55 tua'r gorllewin yn llwyr yng nghyffordd 27

 

Bydd traffig yn cael ei dargyfeirio o'r ffordd cerbydau A55 tua'r gorllewin yng nghyffordd 27 Llanewly ac yn ail-ymuno ffordd cerbydau A55  ynC27 tua'r gorllewin.will be diverted off the 

02/11/2020

20:00

06/11/2020

06:00

Dros nos yn unig*

11/11/2020

20:00

13/11/2020

06:00

16/11/2020

20:00

19/11/2020

06:00

30/11/2020

20:00

02/12/2020

06:00

04/12/2020

20:00

05/12/2020

06:00

07/12/2020

20:00

10/12/2020

06:00

Cau un lôn ar ffordd gerbydau'r A55 tua'r dwyrain yng nghyffordd 27.

27/09/2020

23:00

02/10/2020

23:59

Llawn amser

04/10/2020

23:00

09/10/2020

23:59

11/10/2020

23:00

16/10/2020

23:59

18/10/2020

23:00

23/10/2020

23:59

Cau ffyrdd cerbydau'r A55 tua'r dwyrain yn llwyr yng nghyffordd 27

 

Bydd traffig yn cael ei dargyfeirio o'r ffordd cerbydau A55 tua'r dwyrain yng nghyffordd 27 Llanewly ac yn ail-ymuno ffordd cerbydau A55 yn C27 tua'r dwyrain.

08/11/2020

20:00

14/11/2020

06:00

Dros nos yn unig*

19/11/2020

20:00

21/11/2020

06:00

23/11/2020

20:00

24/11/2020

06:00

02/12/2020

20:00

05/12/2020

06:00

Cau'r ffordd ymuno tua'r dwyrain yn llwyr yng nghyffordd 27 yr A55.

24/09/2020

06:00

25/09/2020

23:59

Llawn amser*

04/10/2020

23:00

09/10/2020

23:59

11/10/2020

23:00

16/10/2020

23:59

18/10/2020

23:00

23/10/2020

23:59

25/10/2020

21:00

30/10/2020

20:00

Cau'r ffordd ymuno tua'r dwyrain yn llwyr yng nghyffordd 27 yr A55 dros nos.

06/11/2020

20:00

07/11/2020

06:00

Dros nos yn unig.*

13/11/2020

20:00

15/11/2020

06:00

24/11/2020

20:00

26/11/2020

06:00

Cau'r ffordd ymadael tua'r gorllewin yn llwyr yng nghyffordd 27 yr A55

11/10/2020

23:00

16/10/2020

23:59

Llawn amser*

18/10/2020

23:00

23/10/2020

23:59

Cau'r ffordd ymadael tua'r gorllewin yn llwyr yng nghyffordd 27 yr A55 dros nos.

07/11/2020

20:00

08/11/2020

06:00

Dros nos yn unig.*

13/11/2020

20:00

15/11/2020

06:00

26/11/2020

20:00

28/11/2020

06:00

Cyfyngu Ffordd Gerbydau Gylchol yr A525 yng Nghyfnewidfa Talardy (Cyffordd 27 yr A55) i un lôn.

28/09/2020

08:00

22/10/2020

10:00

Llawn amser

* Ni fydd y slipffyrdd na'r brif gerbytffordd ar gau ar yr un pryd.
** dyddiadau dros dro, gallant newid

Ymholiadau

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Traffig Cymru ar 0300 123 1213 neu drwy Twitter @TraffigCymruG.


Ffonio llinell wybodaeth Traffig Cymru
0300 123 1213
Cysylltu â ni