Skip to main content
Llinell wybodaeth Traffig Cymru 0300 123 1213

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg | We welcome calls in Welsh

Cysylltu â ni
Gwasanaeth gwybodaeth traffig Llywodraeth Cymru ar gyfer traffyrdd a chefnffyrdd Cymru.

A40 Rhaglan i Drefynwy Atgyweiriadau Llwybr Cerbydau tua'r gogledd a'r de mewn gwahanol leoliadau

Dyddiad dechrau : 20/02/23 | Dyddiad gorffen : 03/03/23

Gwaith atgyweirio hanfodol ar leiniau ffordd gerbydau mewn lleoliadau amrywiol.

Bydd y gwaith hwn yn cael ei wneud yn ystod y nos rhwng 8yh a 6yb ac mae wedi’i raglennu fel a ganlyn:

• Gwneir y ffordd gerbydau tua'r de o ddydd Llun 20 i ddydd Iau 23 Chwefror 2023

• Gwneir y ffordd gerbydau tua'r gogledd o ddydd Sul 26 Chwefror tan ddydd Mercher 3 Mawrth 2023

Er mwyn darparu'r parthau diogelwch angenrheidiol a'r amddiffyniad i'r gweithlu a'r cyhoedd sy'n teithio, bydd y gwaith hwn yn cael ei wneud ar ôl cau'r ffordd yn gyfan gwbl.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Thraffig Cymru ar 0300 123 1213 neu drwy Twitter @TraffigCymruD.


Ffonio llinell wybodaeth Traffig Cymru
0300 123 1213

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg
We welcome calls in Welsh

Cysylltu â ni