Skip to main content
Llinell wybodaeth Traffig Cymru 0300 123 1213

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg | We welcome calls in Welsh

Cysylltu â ni
Gwasanaeth gwybodaeth traffig Llywodraeth Cymru ar gyfer traffyrdd a chefnffyrdd Cymru.

A40 Y Fenni - Gwaith ail-wynebu

Dyddiad dechrau : 17/04/23 | Dyddiad gorffen : 02/07/23

Gwaith ail-wynebu hanfodol ar yr A40 yn y Fenni i’r ddau gyfeiriad, mae’r gwaith hwn yn rhan o'r gwaith gosod gorsaf bws newydd, Croesfan newydd i gerddwyr gyda signalau, addasiadau i aliniad y ffordd a thirlunio.

17/04/23 – 30/06/23

Signalau 4 ffordd yn ystod y dydd rhwng 9am a 3:30pm ddydd Llun i ddydd Gwener ac eithrio yn ystod cyfnodau embargo ar Wŷl y Banc pan na fydd unrhyw gyfnodau rheoli traffig yn eu lle.

29/06/23 – 02/07/23

Cau’r A40 yn llawn dros nos i’r ddau gyfeiriad a Stryd Frogmore Y Fenni am 4 noson rhwng 20:00 – 06:00. Mae'r ardal waith gerllaw Archfarchnad Tesco ar gyffordd yr A40 a Stryd Frogmore, Y Fenni.

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Traffig Cymru ar 0300 123 1213 neu drwy Twitter @TraffigCymruD.


Ffonio llinell wybodaeth Traffig Cymru
0300 123 1213

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg
We welcome calls in Welsh

Cysylltu â ni