Skip to main content
Llinell wybodaeth Traffig Cymru 0300 123 1213

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg | We welcome calls in Welsh

Cysylltu â ni
Gwasanaeth gwybodaeth traffig Llywodraeth Cymru ar gyfer traffyrdd a chefnffyrdd Cymru.

A40 Ynys yr Wyddfa, Pontsenni: Gwaith Adfer Tirlithriad

Dyddiad Dechrau : 09/01/23 | Dyddiad Gorffen : Ionawr 2024

A40 Ynys Yr Wyddfa, Pontsenni – Gwaith adfer tirlithriad - fe dechreuodd y gwaith yn Ionawr a mae'n debygol o fod wedi ei gwblhau erbyn Hydref 2023.

Gwaith i adlinio ffordd gerbydau ac adeiladu wal gynnal i ailagor y ddwy ffordd gerbydau ar yr A40 yn Ynys yr Wyddfa ger Pontsenni, ar gau o ganlyniad dirlithriad.

Bydd y llwybr dargyfeirio ar hyd yr A40 i Lanymddyfri, yr A483 i Lanfair ym Muallt a'r A470 i Aberhonddu ac i'r gwrthwyneb.

Bydd y goleuadau traffig presennol yn aros yn eu lle hyd nes y cwblheir y gwaith y bwriedir ei wneud ym mis Hydref 2023.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Traffig Cymru ar 0300 123 1213 neu drwy Twitter @TraffigCymruD.


Ffonio llinell wybodaeth Traffig Cymru
0300 123 1213

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg
We welcome calls in Welsh

Cysylltu â ni