Skip to main content
Llinell wybodaeth Traffig Cymru 0300 123 1213

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg | We welcome calls in Welsh

Cysylltu â ni
Gwasanaeth gwybodaeth traffig Llywodraeth Cymru ar gyfer traffyrdd a chefnffyrdd Cymru.

A4042 Cylchfan Crown i Gylchfan Tyrpeg Draenio ac Atgyweiriadau Strwythurol tua'r Gogledd

Diwrnod Cychwyn: 02/05/23 | Diwrnod Gorffen: 26/05/23

BBydd gwaith i wneud atgyweirio strwythurol hanfodol ac gwaith draenio yn yr Alders, cyfagos i’r A4042 tua’r Gogledd rhwng Cylchfan y Crown a Chylchfan Tyrpeg yn dechrau ar 02/05/2023 tan 26/05/2023 (O ddydd Llun i ddydd Gwener yn unig, ac eithrio Gwyliau Banc)

 

Bydd y gwaith yn cael ei wneud gan gau lonydd yn ystod y dydd rhwng 9:30am a 3:30pm (Dydd Llun i Ddydd Gwener yn unig, ac eithrio Gwyliau Banc). 

Bydd angen cau'r A4042 tua'r Gogledd yn gyfan gwbl rhwng Cylchfan y Goron a Chylchfan Tyrpeg er mwyn darparu'r parthau diogelwch angenrheidiol ar gyfer y gwaith hwn.

Bydd y ffordd ar gau dros nos rhwng 20:00 a 06:00 ar 4 Mai 2023 a 12 Mai 2023.

Bydd traffig sy'n teithio tua'r gogledd ar yr A4042 o gylchfan Crown i gylchfan Tyrpeg yn cael eu ddargyfeirio tua'r de ar yr A4042 ar gylchfan y Crown i Gylchfan Croes-y-mwyalch, i'r dwyrain ar yr A4042 i gylchfan Rougemont, a pharhau i'r gogledd ar yr A4051 Cwmbrân Drive i gylchfan Cwmbrân. Bydd traffig wedyn yn cael ei ddargyfeirio tua'r de ar yr A4042 i gylchfan Tyrpeg.

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Traffig Cymru ar 0300 123 1213 neu drwy Twitter @TraffigCymruD


Ffonio llinell wybodaeth Traffig Cymru
0300 123 1213

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg
We welcome calls in Welsh

Cysylltu â ni