Skip to main content
Llinell wybodaeth Traffig Cymru 0300 123 1213

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg | We welcome calls in Welsh

Cysylltu â ni
Gwasanaeth gwybodaeth traffig Llywodraeth Cymru ar gyfer traffyrdd a chefnffyrdd Cymru.

A4232 Cynnal a Chadw Llystyfiant rhwng C33 ar yr M4 a Chroes Cwrlwys

Dyddiad dechrau: 12/09/22 | Dyddiad gorffen: 24/10/22

A4232 Culverhouse cross

Bydd gwaith hanfodol i ymdrin â'r coed peryglus sydd gyferbyn â’r gerbydlon tua’r de ar yr A4232 rhwng C33 yr M4 ac A4232/A48 Croes Cwrlwys yn dechrau ar 12/09/2022 am 6 wythnos.

Bydd gwaith yn cael ei wneud trwy gau'r ffordd tua'r De a thua'r Gogledd yn gyfan gwbl.

Bydd y gwaith yn cael ei gynnal o ddydd Llun i ddydd Gwener rhwng 20:00 a 06:00 er mwyn lleihau'r aflonyddwch. 

Bydd yr holl waith yn cael ei gynnal trwy gau'r ffordd tua’r De a thua’r Gogledd yn llwyr er mwyn gweithredu'r peiriannau a'r offer yn ddiogel.

Rhaglen waith

• Dydd Llun 3ydd Hydref - Cau yr A4232 tua'r Gogledd (8pm - 6am)

• Dydd Mawrth 4ydd Hydref - Cau yr A4232 tua'r Gogledd (11:30pm - 6am)

• Dydd Mercher 5ed Hydref - Cau yr A4232 tua'r De (8pm - 6am)

• Dydd Iau 6ed Hydref - Cau yr A4232 tua'r De (8pm - 6am)

• Dydd Gwener 7 Hydref - Cau Cyfanswm yr A4232 tua'r Gogledd (8pm - 6am)

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Thraffig Cymru ar 0300 123 1213 neu drwy Twitter @TraffigCymruD


Ffonio llinell wybodaeth Traffig Cymru
0300 123 1213

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg
We welcome calls in Welsh

Cysylltu â ni