Skip to main content
Llinell wybodaeth Traffig Cymru 0300 123 1213

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg | We welcome calls in Welsh

Cysylltu â ni
Gwasanaeth gwybodaeth traffig Llywodraeth Cymru ar gyfer traffyrdd a chefnffyrdd Cymru.

A470 Cyfnewidfa Ffynnon Taf i C32 yr M4 cyfnewidfa Coryton gwaith tua'r de

Dyddiad dechrau: 06/03/2023 | Dyddiad gorffen: 04/04/2023

Bydd gwaith uwchraddio VRS hanfodol yn cael ei gynnal ar ffordd gerbydau’r A470 i gyfeiriad y de rhwng cyfnewidfa Ffynnon Taf a chyfnewidfa Coryton C32 yr M4 am 22 noson (o ddydd Llun i ddydd Gwener yn unig).

Bydd y gwaith yn cael ei gynnal yn ystod y nos rhwng 8pm a 6am gan wneud defnydd o gau lonydd ffordd gerbydau'r A470 i'r de; fodd bynnag, bydd angen cau'r ffordd ymuno tua'r de ar yr A470 yng nghyfnewidfa Ffynnon Taf tuag at ddiwedd cyfnod y gwaith.

Bydd conau'n cael eu defnyddio i gau'r llain ganol a'r ymylon yn ystod y dydd a bydd cyfyngiad cyflymder o 40mya drwy gydol y gwaith (24/7), i warchod y cyhoedd sy'n teithio. Bydd y cyfyngiad cyflymder yn estyn tua'r de rhwng cyfnewidfaoedd Ffynnon Taf a Choryton (yn cynnwys ffordd ymuno Ffynnon Taf tua'r de ar yr A470 a ffordd adael Coryton ar yr A470).

Bydd yr holl waith yn cael ei gynnal o ddydd Llun i ddydd Gwener yn unig.

Gwaith ar y llain ganol

6 Mawrth 2023 - 17 Mawrth 2023 (8pm - 6am)

Gwaith ar yr ymylon

20 Mawrth 2023 - 4 Ebrill 2023 (8pm - 6am)

Cau'r ffordd ymuno ar yr A470, tua'r de yn gyfan gwbl (yn Ffynnon Taf)

20 Mawrth 2023 - 4 Ebrill 2023 (8pm - 6an)

Ffordd ymuno tua'r de ar yr A470 (o gyfnewidfa Ffynnon Taf)

Bydd traffig yn cael ei wyro yng nghyfnewidfa Ffynnon Taf ar hyd heol Caerdydd, gan ymuno â ffordd gerbydau'r A470 tua'r gogledd trwy ffordd ymuno Ffynnon Taf i'r gogledd. Bydd y traffig yn parhau tua'r gogledd ar yr A470 gan adael yng nghyfnewidfa Nantgarw i ddychwelyd tua'r de ar yr A470 trwy ffordd ymuno Nantgarw i gyfeiriad y de.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Thraffig Cymru ar 0300 123 1213 neu drwy Twitter @TraffigCymruD


Ffonio llinell wybodaeth Traffig Cymru
0300 123 1213

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg
We welcome calls in Welsh

Cysylltu â ni