Skip to main content
Llinell wybodaeth Traffig Cymru 0300 123 1213

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg | We welcome calls in Welsh

Cysylltu â ni
Gwasanaeth gwybodaeth traffig Llywodraeth Cymru ar gyfer traffyrdd a chefnffyrdd Cymru.

A470 Gwaith Cryfhau Bont Caersws

Dyddiad Cychwyn: 16/05/22 | Dyddiad Darfod: 05/08/22

A470 Caersws

Bydd gwaith i gwella cryfder strwythur Bont Caersws yn gael eu chynnal am 12 wythnos. 

Bydd gwaith i cryfhau’r strwythur ym cychwyn ar 16/05/2022 am hyd at 12 wythnos.

Bydd y cyfyngiadau presennol yn parhau twy gydol y cyfnod waith.

Bydd y contractwyr yn defnyddio'r system rheoli traffig bresennol sydd ar waith ar hyn o bryd dros y bont (Goleuadau traffig).

Bydd y rheolaeth traffig yn cael eu chodi ar diwedd y cyfnod gwaith, gyda’r ffordd yn agor yn llawn i draffig arferol.

Os oes angen cau'r bont yn llawn dros nos, bydd y rhain yn cael eu hysbysu ar wahân.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch a Traffig Cymru ar 0300 123 1213 neu drwy Twitter @TraffigCymruG


Ffonio llinell wybodaeth Traffig Cymru
0300 123 1213

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg
We welcome calls in Welsh

Cysylltu â ni