Skip to main content
Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg. We welcome calls in Welsh.
Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg. We welcome calls in Welsh.

A477 Sanclêr i Cilgeti - Gwaith cynnal a chadw hanfodol

Dyddiad dechrau : 16/07/2024 | Dyddiad gorffen : 19/07/2024

Picture of A477

Ffordd ar gau dros nos i gwblhau gwaith cynnal a chadw hanfodol i'r ffordd gerbydau rhwng cylchfan Sanclêr a chylchfan Cilgeti.

Gwaith atgyweirio hanfodol ar wyneb y ffordd gerbydau, cynnal a chadw strwythurol a gwaith ystâd meddal.

Bydd y gwaith yn cael ei gynnal dros wrth gau'r ffordd yn gyfan gwbl am dair noson (16/07 - 19/07) rhwng 20:00 a 06:00 pan fydd llai o draffig er mwyn lleihau'r aflonyddwch.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Traffig Cymru ar 0300 123 1213 neu drwy X neu Facebook.