Skip to main content
Llinell wybodaeth Traffig Cymru 0300 123 1213

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg | We welcome calls in Welsh

Cysylltu â ni
Gwasanaeth gwybodaeth traffig Llywodraeth Cymru ar gyfer traffyrdd a chefnffyrdd Cymru.

A479 Cae’r Dderw, Llyswen Gwaith i Adnewyddu Pibell Dŵr

Dyddiad Dechrau : 05/02/24 | Dyddiad Gorffen : 03/02/24

A479 Llyswen in Powys.
Llun gan: David Dixon

Gwaith hanfodol gan Dŵr Cymru i gosod pibell dŵr newydd wrth gau'r ffordd yn gyfan gwbl. 

5 Chwefror - 3 Mawrth

A479 ar gau o 08:00-17:00 rhwng Cylchfan y Dderw a chyffordd Marish yn gyfan gwbl, gyda mynediad yn unig rhwng cyffordd Marish a Bwthyn Derw Pitch.

Bydd trefniadau’n cael eu gwneud i alluogi i gwsmeriaid/gweithwyr gael mynediad i’r eiddo a’i adael o fewn y ffordd sydd wedi’i chau.

Y llwybr amgen ag arwyddion ar gyfer traffig tua’r gogledd yw ar hyd yr A479 tua’r de i Fronllys, yr A438 tua’r gorllewin i’w chyffordd â’r A470 ym Mhontybat a’r A470 tua’r gogledd i ailymuno â’r A479 yn Llyswen: i’r gwrthwyneb ar gyfer cerbydau tua’r de.

Am wybodaeth bellach, cysylltwch â Traffig Cymru ar 0300 123 1213 neu drwy X @TraffigCymruG neu Facebook @TrafficWalesN.


Ffonio llinell wybodaeth Traffig Cymru
0300 123 1213

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg
We welcome calls in Welsh

Cysylltu â ni