Skip to main content
Llinell wybodaeth Traffig Cymru 0300 123 1213

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg | We welcome calls in Welsh

Cysylltu â ni
Gwasanaeth gwybodaeth traffig Llywodraeth Cymru ar gyfer traffyrdd a chefnffyrdd Cymru.

A483 Gwaith Ail-wynebu Sylweddol C7 Yr Orsedd- ffin Cymru/Lloegr

Dyddiad dechrau: 05/02/23 | Dyddiad gorffen: 06/04/23 

J7 - A483 Broad Oak Bridge (North of J7) Southbound

Gwaith ail-wynebu sylweddol am 9 wythnos i ddisodli wyneb y ffordd sydd wedi cyrraedd diwedd ei oes o'r de o C7 Yr Orsedd i'r ffin rhwng Cymru a Lloegr.

Bydd mwyafrif y gwaith yn cael ei wneud gyda system gwrthlif a fydd yn caniatáu i'r A483 aros ar agor i un lôn o draffig i'r naill gyfeiriad. Bydd y ffordd ar gau dros nos ar adegau i osod a datgymalu'r system rheoli traffig. Am ragor o wybodaeth ewch i'r ddolen Cwestiynau Cyffredin isod.

 

Beth sy’n digwydd

Bydd y rhaglen isod yn cael ei diweddaru'n rheolaidd. Mae’r rheolaeth traffig i'r ddau gyfeiriad ar yr A483 o ychydig i'r de o gyffordd 7 Cyfnewidfa'r Orsedd a signalau traffig Belgrave.

Chwefror 5ed a 6ed

 • Un lôn ar gau yn ystod y dydd i'r ddau gyfeiriad.
 • Un lôn tua'r gogledd dros nos.
 • Ffordd ar gau dros nos tua'r de, gan gynnwys slipffyrdd Cyffordd 7 tua’r de. Dargyfeiriad lleol yn ei le.

Chwefror 7fed ymlaen

 • Gwrthlif 24 awr, h.y. un lôn i bob cyfeiriad. Bydd slipffyrdd cyffordd 7 tua'r gogledd ar gau yn ystod y cyfnod hwn.

Chwefror 9fed a 10fed

• Goleuadau traffig 24awr ar Gyffordd 7 Cylchfan Cyfnewidfa'r Orsedd.

Chwefror 12fed i'r 18fed

 • Gwrthlif 24 awr, h.y. un lôn i’r naill gyfeiriad. Bydd slipffyrdd cyffordd 7 tua'r gogledd ar gau yn ystod y cyfnod hwn.

Chwefror 19eg i'r 25ain

 • Gwrthlif 24 awr, h.y. un lôn i’r naill gyfeiriad. Bydd slipffyrdd cyffordd 7 tua'r gogledd ar gau yn ystod y cyfnod hwn.

Chwefror 23ain a 25ain

 • Goleuadau traffig ar Gyffordd 7 Cylchfan Cyfnewidfa'r Orsedd yn ystod y dydd.

Pan fydd y ffordd ar gau'n gyfan gwbl dros nos bydd y gwyriad fel y manylir yn y map isod.  Bydd y gwyriadau pan fydd y slipffyrdd ar gau fel a ganlyn:

 • Slipffordd ymadael tua'r gogledd Cyffordd 7 ar gau bydd traffig yn cael ei ddargyfeirio at Gyffordd 38 yr A55 ac yn ôl yn y gwrthlif i Gyffordd 7.
 • Slipffordd ymuno tua'r gogledd Cyffordd 7 ar gau bydd traffig yn cael ei ddargyfeirio at Gyffordd 6 yr A483 ac yn ôl yn y gwrthlif i Gyffordd 7.
 • Slipffordd ymadael tua'r de Cyffordd 7 ar gau bydd traffig yn cael ei ddargyfeirio at Gyffordd 6 yr A483 ac yn ôl yn y gwrthlif i Gyffordd 7.
 • Slipffordd ymuno tua'r de Cyffordd 7 ar gau bydd traffig yn cael ei ddargyfeirio at Gyffordd 38 yr A55 ac yn ôl yn y gwrthlif i Gyffordd 7.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Traffig Cymru ar 0300 123 1213 neu drwy Twitter @TraffigCymruG


Ffonio llinell wybodaeth Traffig Cymru
0300 123 1213

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg
We welcome calls in Welsh

Cysylltu â ni