Skip to main content
Llinell wybodaeth Traffig Cymru 0300 123 1213

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg | We welcome calls in Welsh

Cysylltu â ni
Gwasanaeth gwybodaeth traffig Llywodraeth Cymru ar gyfer traffyrdd a chefnffyrdd Cymru.

A487 Rhydypennau Inn i gyffordd Dole, Bow Street, Ceredigion

Dyddiad Dechrau : 06/02/2023 | Dyddiad Gorffen : 30/06/2023

Adeiladu Llwybr Teithio Llesol.

Byddwn yn adeiladu llwybr aml-ddefnydd yn gyfochrog â'r A487 i gysylltu cymuned Dole gyda Ysgol Gynradd Rhydypennau a Bow Street rhwng misoedd Chwefror a Mehefin 2023. 

Bydd y gwaith yn cael ei wneud heb fod angen cau unrhyw ffordd, er hynny bydd goleuadau traffig dwy-ffordd yn cael eu defnyddio am 24 awr y dydd yn ystod y cyfnod adeiladu, a bydd angen defnyddio goleuadau traffig tair-ffordd yn achlysurol wrth weithio'n agos at ymyl y ffordd.

Bydd pob ymdrech yn cael ei wneud i symud yr holl reolaeth traffig dros dro o'r rhwydwaith yn ystod penwythnos y Pasg a chyfnodau embargo eraill.

Misoedd Chwefror i Fehefin 2023 - A487 yn agored i'r holl draffig dan reolaeth traffig dros dro (goleuadau traffig) 
 

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Traffig Cymru ar 0300 123 1213 neu drwy Twitter @TraffigCymruG


Ffonio llinell wybodaeth Traffig Cymru
0300 123 1213

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg
We welcome calls in Welsh

Cysylltu â ni