Skip to main content
Llinell wybodaeth Traffig Cymru 0300 123 1213

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg | We welcome calls in Welsh

Cysylltu â ni
Gwasanaeth gwybodaeth traffig Llywodraeth Cymru ar gyfer traffyrdd a chefnffyrdd Cymru.

A5 Cylchfan Llys y Gwynt Gwaith Ail-wynebu

Dyddiad dechrau : 03/08/2022 | Dyddiad gorffen : 12/08/2022 

A5 Llys y Gwynt

Gwaith dros nos i ail-wynbeu'r ffordd o dan goleuadau traffig dros dro a gyda cerbyd hebrwng.

Gwaith dros nos rhwng 20:00-07:00 ar gylchfan A5 Llys y Gwynt gyda goleuadau traffig dros dro a cherbyd hebrwng.

 

Bydd y ffyrdd ymuno ac ymadael C11 A55 ar gau bob hyn a hyn gyda dargyfeiriad byr yn ei le.

 

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch a Traffig Cymru ar 0300 123 1213 neu drwy Twitter @TraffigCymruG


Ffonio llinell wybodaeth Traffig Cymru
0300 123 1213

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg
We welcome calls in Welsh

Cysylltu â ni