Skip to main content
Llinell wybodaeth Traffig Cymru 0300 123 1213

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg | We welcome calls in Welsh

Cysylltu â ni
Gwasanaeth gwybodaeth traffig Llywodraeth Cymru ar gyfer traffyrdd a chefnffyrdd Cymru.

A547 Trosffordd Cyffordd Llandudno - Gwaith Cynnal a Chadw Pont Hanfodol

 Dyddiad dechrau: 17/04/2023 | Dyddiad gorffen: 20/07/2023

image of concrete paving machine laying new road surface

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn ymgymryd â gwaith cynnal a chadw pont hanfodol ar Drosffordd Cyffordd Llandudno. 

Bydd y prosiect yn dechrau ar 17/04/2023 hyd at 20/07/2023.

 

Bydd y gwaith yn cael ei wneud gyda goleuadau tair ffordd a system un-ffordd ar Ffordd 6G i Tesco.  Caiff dysgwyr (ac eithrio HGV), beiciau modur dan 50cc, mopeds, cerbydau annilys ac anifeiliaid eu cyfyngu i ddefnyddio'r un-ffordd i fyny Ffordd 6G i Gyffordd 18.

  • Dargyfeirir y traffig tua'r dwyrain i C18 (Blackcat) i Gonwy. 
  • Dargyfeirir y traffig tua'r gorllewin i C17 (Morfa Conwy) i Gonwy.
  • Bydd traffig sy'n gadael yr A55 yn C18 ond yn cael mynediad i Tesco a Cineworld.

Bydd y gwaith yn digwydd 24/7 er mwyn lleihau'r aflonyddwch

 

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â [email protected]

 

 


Ffonio llinell wybodaeth Traffig Cymru
0300 123 1213

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg
We welcome calls in Welsh

Cysylltu â ni