Skip to main content
Llinell wybodaeth Traffig Cymru 0300 123 1213

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg | We welcome calls in Welsh

Cysylltu â ni
Gwasanaeth gwybodaeth traffig Llywodraeth Cymru ar gyfer traffyrdd a chefnffyrdd Cymru.

A55, A494, A550, A5 a A483 Gwaith Cynnal a Chadw Cylchol

Dyddiad Dechrau: 11/04/23 | Dyddiad Gorffen: Canol Mis Gorffennaf

Gwaith i gwblhau gwaith cynnal a chadw hanfodol ar y ffyrdd deuol uchod.

Bydd mwyafrif o’r gwaith yn cael eu cynnal rhwng yr oriau 19:30 - 06:00 gyda lonydd ar gau, a ffordd ar gau yn gyfan gwbl o ambell i amser.

Bydd gwaith yn cynnwys torri gwair, trin chwyn, casglu sbwriel, glanhau draeniau, ysgubo’r ffordd, cynnal a chadw strwythurau ac archwiliadau ar systemau atal cerbydau.

Ffordd ar gau’n gyfan gwbl

A494 - Ffordd osgoi’r Wyddgrug - Gorffennaf 3ydd, 4ydd a 5ed.

Lonydd ymadael ac ymuno ar gau

A55 - Fordd ymuno tua’r dwyrain a ffordd ymadael tua’r gorllewin C36A Parc Siopa Brychdyn - Mai 14eg

Mae gwaith hyn yn hanfodol er diogelwch defnyddwyr y ffordd.

Bydd gwyriadau lleol yn eu lle pan angen cau'r ffordd yn gyfan gwbl.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch efo Traffig Cymru ar 0300 123 1213 neu drwy Drydar @TraffigCymruG


Ffonio llinell wybodaeth Traffig Cymru
0300 123 1213

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg
We welcome calls in Welsh

Cysylltu â ni