Skip to main content
Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg. We welcome calls in Welsh.
Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg. We welcome calls in Welsh.

A55 C11 Llandygai i G10 Ffordd Caernarfon: Gwaith Cynnal a Chadw Sylweddol

Diwrnod Cychwyn: 09/06/24 | Diwrnod Gorffen: 30/06/24

A55 C11 Llandygai

Gwaith i ail-wynebu ffordd gerbydau hanfodol i 3km o ffordd gerbydau'r A55 tua'r Gorllewin rhwng C11 Llys y Gwynt a C10 Ffordd Caernarfon, Bangor yn dechrau ar 09/06/2024 am 3 wythnos.

 

 11 Mehefin 19:00 – 30 Mehefin 06:00

  • Bydd system wrthlif 24 awr yn ei le trwy gydol y cyfnod hwn. Bydd lôn ymuno C11 Llandygai ar gau yn ystod yr adeg hwn.

29 Mehefin 19:00 - 30 Mehefin 06:00

  • A55 ar gau i'r ddau gyfeiriad yn gyfan gwbl am gyfnodau byr i gael gwared ar y gwrthlif.

10 Mehefin 19:00 – 11 Mehefin 06:00

Gwaith i ail-wynebu’r groesfan. Gwyriad ar hyd y A4244 ag i lawr Nant y Garth i ymuno’r A55 ger C9 Treborth.

11 Mehefin 19:00 – 12 Mehefin 06:00 a 29 Mehefin 19:00 - 30 Mehefin 06:00

Gwyriad i’r dwyrain – Gwyriad C9 Treborth i Nant y Garth, ar hyd yr A4244 i C11 Llandygai

11 Mehefin 19:00 – 12 Mehefin 06:00 a 29 Mehefin 19:00 - 30 Mehefin 06:00

Gwyriad i’r gorllewin – Gwyriad C12 Tal-y-bont i  C11 Llandygai, ar hyd yr A4244 i Nant y Garth i C9 Treborth. Bydd y gwaith ffordd tua’r dwyrain yn osgoi amseroedd hwylio y fferi. Ni fydd traffig tua'r gorllewin a thua'r dwyrain yn cael ei ddargyfeirio ar yr un pryd.

Bydd y ffordd ymuno tua'r gorllewin ar cyffordd 11 ar gau a bydd y dargyfeiriad i cyffordd 12 ac yn dychwelyd drwy'r gwrthlif.

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Traffig Cymru ar 0300 123 1213 neu drwy Twitter @TraffigCymruG