Skip to main content
Llinell wybodaeth Traffig Cymru 0300 123 1213

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg | We welcome calls in Welsh

Cysylltu â ni
Gwasanaeth gwybodaeth traffig Llywodraeth Cymru ar gyfer traffyrdd a chefnffyrdd Cymru.

A55 C31 Caerwys i C29 Pant y Dylaith - Gwaith atgyweirio

Dyddiad Dechrau: 30/05/23 | Dyddiad Gorffen: 31/05/23

Atgyweiriadau hanfodol i'r ffordd tua'r gorllewin o C31.  

Gwaith i gynnal atgyweiriadau hanfodol i wyneb y ffordd tua’r gorllewin rhwng C31 Caerwys a C29 Pant y Dylaith am un noson.

Bydd y gwaith yn cael ei gynnal dros nos panfo lefelau traffig yn is er mwyn lleihau aflonyddwch. 
 

Gofynnir i draffig ymadael yr A55 tua’r gorllewin yng nghyffordd 31 Caerwys ac ymun â’r A5151 a parhau ar yr A547 i Rhuddlan ac yna’r A525 cyn ail ymuno â’r A55 yn Llanelwy.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch efo Traffig Cymru ar 0300 123 1213 neu drwy Drydar @TraffigCymruG


Ffonio llinell wybodaeth Traffig Cymru
0300 123 1213

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg
We welcome calls in Welsh

Cysylltu â ni