Skip to main content
Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg. We welcome calls in Welsh.
Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg. We welcome calls in Welsh.

A55 Cyffordd 18 Cyfnewidfa Cyffordd Llandudno Cynllun Teithio Llesol

Dyddiad cychwyn: 29/01/2024 | Dyddiad gorffen : 12/04/2024

a55 c18 cyffordd llandudno tua'r dwyrain

Gwaith i wella diogelwch defnyddwyr y ffordd a llwybrau teithio llesol o amgylch Cyffordd 18 Cyfnewidfa Cyffordd Llandudno o Warchodfa Natur RSPB Conwy i'r Parc Hamdden a Chyffordd Llandudno. Bydd y gwaith yn dechrau ar 29/01/24 am 9 wythnos. 

11 Ebrill (20:00) - 12 Ebrill (06:00) gwaith wedi cael ei ail-drefnu

Bydd y gwaith yn cael ei rannu'n 9 gwedd*, gyda'r rhan fwyaf o'r gwaith adeiladu yn cael ei wneud ar y ffin neu'r droedffordd neu gyda chau lonydd brig yn ystod y dydd a goleuadau traffig â chriw. Efallai y bydd rhai gweddau yn cael eu cymryd ar yr un pryd.

Gwedd 1 - 6 wedi'u cwblhau

Gwedd 7, 8 a 9 

Bydd gwaith adeiladu ar weddau 7, 8 a 9 y prosiect teithio llesol yn parhau ar ymylon yr A546 Ffordd 6G o amgylch cylchfan y Parc Hamdden. Does dim angen mesurau rheoli traffig yn ystod y cyfnod hwn.

15 Ebrill (20:00) - 16 Ebrill (06:00

 A55 C18 Cyfnewidfa Cyffordd Llandudno  lonydd ymadael ac ymuno a Ffordd 6G ar gau dros nos i gwblhau gwaith marciau ffordd y prosiect teithio llesol.  Bydd llwybr dargyfeirio priodol yn cael ei weithredu i ddarparu ar gyfer y cyhoedd sy'n teithio yn ystod y cyfnod hwn.

 

*Mae'r dyddiadau hyn yn destun newid ac yn dibynnu ar y tywydd. Bydd manylion pellach y rhaglen yn cael eu rhyddhau 2-3 wythnos o flaen llaw.

A55 C18 Cyffordd Llandudno lon ymadael tua'r dwyrain – Bydd traffig sy'n dymuno gadael yr A55 yn cael ei ddargyfeirio i G19 Glan Conwy ac ar yr A547 trwy Llandudno.

A55 C18 Cyffordd Llandudno lon ymadael tua'r gorllewin - Bydd traffig sy'n dymuno gadael yr A55 yn cael ei ddargyfeirio i G17 Conwy i ymuno â ffordd gerbydau'r A55 tua'r dwyrain, a dod oddi yno yng Nghyffordd 19 Glan Conwy ac ar yr A547 trwy Llandudno.

A55 C18 Llandudno lonydd ymuno i’r ddau gyfeiriad – Bydd traffig yn cael ei ddargyfeirio ar hyd yr A547 trwy Llandudno i ymuno â ffordd gerbydau'r A55 yng Nghyffordd 19 Glan Conwy.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Traffig Cymru ar 0300 123 1213 neu drwy X, neu @Traffigcymrug  neu Facebook @TrafficWalesN.