Skip to main content
Llinell wybodaeth Traffig Cymru 0300 123 1213

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg | We welcome calls in Welsh

Cysylltu â ni
Gwasanaeth gwybodaeth traffig Llywodraeth Cymru ar gyfer traffyrdd a chefnffyrdd Cymru.

A55 Cyffordd 36 Cyfnewidfa Warren a'r ffin rhwng Cymru a Lloegr Gwaith Ail-wynebu

Dyddiad cychwyn: 26/01/2024 | Dyddiad gorffen: 25/03/2024

cyffordd 36 brychdyn a55

Gwaith hanfodol i atgyweirio ac adnewyddu'r slabiau concrit ar waelod y ffordd ac i ailwynebu rhwng Cyffordd 36 Cyfnewidfa Warren a'r ffin rhwng Cymru a Lloegr. Bydd y gwaith yn dechrau ar ochr ddwyreiniol y ffordd gerbydau ac yna tua'r gorllewin.

Cyn y prif waith, bydd lonydd ymadael ac ymuno cyffordd 36A Parc Manwerthu Brychdyn hefyd yn cael eu hatgyweirio a'u hailwynebu.

Prif waith ail-wynebu tua'r dwyrain

11 Chwefror 2024 - 3 Mawrth 2024:

Ffordd ar gau dros nos yn ystod yr wythnos, ar benwythnosau a lonydd ar gau yn ystod y dydd

11 Chwefror a 23 Chwefror

 • A55 ar gau dros nos tua'r dwyrain o gyffordd 36 Cyfnewidfa Warren i gyffordd 36A Parc Manwerthu Brychdyn rhwng 20:00 a 06:00 bob nos yn ystod yr wythnos.

16 Chwefror 20:00 – 19 Chwefror 06:00

 • A55 ar gau dros y penwythnos tua'r dwyrain o gyffordd 36 Cyfnewidfa Warren a chyffordd 36A Parc Manwerthu Brychdyn.

23 Chwefror 20:00 – 25 Chwefror 20:00

 • A55 ar gau dros y penwythnos tua'r dwyrain o gyffordd 36 Cyfnewidfa Warren a chyffordd 36A Parc Manwerthu Brychdyn.

25 Chwefror 20:00 – 3 Mawrth 06:00 

 • A55 ar gau dros nos tua'r dwyrain o gyffordd 35 Dobshill i gyffordd 38 Posthouse.

12 Chwefror 06:00 a 2 Mawrth 20:00

 • Lonydd ar gau yn ystod y dydd.

3 Mawrth 06:00 - 20:00

 • Lonydd ar gau yn ystod y dydd tua'r gorllewin

3 Mawrth 20:00 - 14 Mawrth 06:00

 • A55 ar gau dros nos am 9 noson tua'r gorllewin o C36A Parc manwerthu  Brychdyn a C36 Cyfnewidfa Warren.

4 Mawrth 20:00 - 5 Mawrth 06:00

 • Lonydd ar gau dros nos tua'r gorllewin.

5 Mawrth 06:00 - 9 Mawrth 06:00

 • Lonydd ar gau yn ystod y dydd tua'r gorllewin.

8 Mawrth 20:00 - 11 Mawrth 06:00

 • A55 ar gau dros y penwythnos tua'r gorllewin o C36A Parc manwerthu  Brychdyn a C36 Cyfnewidfa Warren.

11 Mawrth 06:00 - 23 Mawrth 20:00

 • Lonydd ar gau yn ystod y dydd tua'r gorllewin.

14 Mawrth 20:00 - 23 Mawrth 06:00

 • A55 ar gau dros nos am 9 noson tua'r gorllewin o C38 Posthouse i C35 Dobshill.

*Gall y dyddiadau hyn newid, ac maent yn dibynnu ar y tywydd. Bydd manylion pellach y rhaglen yn cael eu rhyddhau 2-3 wythnos o flaen llaw.

Gwyriad pan fydd lôn ymuno tua'r dwyrain cyffordd 36A Parc Manwerthu Brychdyn ar gau 26-29 Ionawr

Gwyriad pan fydd lôn ymadael tua'r gorllewin cyffordd 36A Parc Manwerthu Brychdyn ar gau 2- 7 Chwefror

Gwyriad byr 11- 23 Chwefror

Gwyriad hir 25 Chwefror - 3 Mawrth

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Thraffig Cymru ar 0300 123 1213 neu drwy X  (Twitter yn flaenorol) @TraffigCymruG neu ar Facebook @TrafficWalesN.


Ffonio llinell wybodaeth Traffig Cymru
0300 123 1213

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg
We welcome calls in Welsh

Cysylltu â ni