Skip to main content
Llinell wybodaeth Traffig Cymru 0300 123 1213

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg | We welcome calls in Welsh

Cysylltu â ni
Gwasanaeth gwybodaeth traffig Llywodraeth Cymru ar gyfer traffyrdd a chefnffyrdd Cymru.

A55 Gwelliannau Abergwyngregyn i Dai'r Meibion

Dyddiad Cychwyn: Mawrth 7fed | Dyddiad Gorffen: Haf 2022 

A55 junction 13 abergwyngregyn tai'r meibion

Bydd y prosiect hwn yn gwella system ddraenio’r ffordd a diogelwch ar y rhan hon o’r rhwydwaith.  

Am ragor o wybodaeth am y gwaith, dilynwch y ddolen i Lywodraeth Cymru ar y dde or tudalen, i gael gwybodaeth am reoli traffig gweler y manylion isod. 

Sefydlu Rheolaeth Traffig Lonydd Cul ar gyfer gwaith gwelliannau arfaethedig i’r A55 rhwng Abergwyngregyn a Tai’r Meibion yn y ddau gyfeiriad.  

Mae hyn yn gofyn am gau’r ffordd yn llawn dros nos i gael gwared ar y llinellau lôn a'r stydiau presennol a gosod marciau dros dro newydd. Mae cau'n llawn yn darparu'r ardal waith ddigonol i gyflawni'r gwaith a gynlluniwyd ac i wneud hynny'n ddiogel heb roi'r gweithlu a'r defnyddiwr ffordd mewn perygl. Yn anffodus, nid oes unrhyw croesfan yn y lleoliad hwn i gwblhau'r prosiect gyda system gwrthlif.

Gwneir y gwaith dros nos er mwyn cadw unrhyw anhwylustod i’r lleiafswm.

Bydd camerâu rheoli cyflymder cyfartalog 40mya wedi eu gosod i'r ddau gyfeiriad ble fo lonydd cul. Mae hyn i ddiogelu modurwyr a bydd y gweithlu yn gweithio yn agos at draffig symudol.  Gofynnwn yn garedig i yrwyr i barchu ein gweithwyr ffordd, i arafu ger y gwaith gan ufuddhau i'r cyfyngiadau cyflymder a'r arwyddion.   

Mae'r camerâu yn weithredol a bydd Go Safe yn eu monitro'n agos.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch a Traffig Cymru ar 0300 123 1213 neu drwy Twitter @TraffigCymruG


Ffonio llinell wybodaeth Traffig Cymru
0300 123 1213

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg
We welcome calls in Welsh

Cysylltu â ni