Skip to main content
Llinell wybodaeth Traffig Cymru 0300 123 1213

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg | We welcome calls in Welsh

Cysylltu â ni
Gwasanaeth gwybodaeth traffig Llywodraeth Cymru ar gyfer traffyrdd a chefnffyrdd Cymru.

A55 Gwelliannau Abergwyngregyn i Dai'r Meibion

Dyddiad Cychwyn: Mawrth 7fed | Dyddiad Gorffen: Hydref 2022 

A55 junction 13 abergwyngregyn tai'r meibion

Bydd y prosiect hwn yn gwella system ddraenio’r ffordd a diogelwch ar y rhan hon o’r rhwydwaith. 

Ffordd ar gau dros nos tua'r gorllewin rhwng C15-11 ar 27 Tachwedd  ac tua'r dwyrain rhwng C11-13 ar 2-4 Ragfyr.

Am ragor o wybodaeth am y gwaith, dilynwch y ddolen i Lywodraeth Cymru ar waelod y tudalen, i gael gwybodaeth am reoli traffig gweler y manylion isod. 

Ffordd ar gau tua'r gorllewin

  • Ffordd ar gau dros nos tua'r gorllewin am un noson rhwng C15 Llanfairfechan - C11 Llandygai rhwng 22:00-06:00 ar 27 Tachwedd i symud rhwystrau dros dro.
  • C15A i G19 tua'r gorllewin mynediad i Lanfairfechan yn unig. 


Ffordd ar gau tua'r dwyrain

  • Ffordd ar gau dros nos tua'r dwyrain am ddau noson rhwng C11 Llandygai- C13 Abergwyngregyn rhwng 22:00-06:00 ar Ragfyr 2-4 i symud rhwystrau dros dro.

A55 C13 lôn ymadael tua'r dwyrain ar gau eastbound off-slip closure 

  • Lôn ymadael C13 tua’’r dwyrain ar gau am 24awr (gan eithrio’r penwythnosau) o 17 Tachwedd i Ragfyr 8 21:00 i gwblhau gwaith ar y rhwydwaith ffyrdd sirol cyfagos.

Bydd traffig yn cael ei ddargyfeirio i barhau ar yr A55 tua'r dwyrain, yna i adael yn lôn ymadael C14 tua'r dwyrain, cyn dychwelyd ar yr A55 tua'r gorllewin lle gall traffig adael yr A55 yng Ngh13 lle mae'r gwyriad yn dod i ben.

Pan fydd y ffordd ar gau'n gyfan gwbl gwelwch y gwyriad isod:

Bydd camerâu rheoli cyflymder cyfartalog 40mya wedi eu gosod i'r ddau gyfeiriad ble fo lonydd cul. Mae hyn i ddiogelu modurwyr a bydd y gweithlu yn gweithio yn agos at draffig symudol.  Gofynnwn yn garedig i yrwyr i barchu ein gweithwyr ffordd, i arafu ger y gwaith gan ufuddhau i'r cyfyngiadau cyflymder a'r arwyddion.   

Mae'r camerâu yn weithredol a bydd Go Safe yn eu monitro'n agos.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch a Traffig Cymru ar 0300 123 1213 neu drwy Twitter @TraffigCymruG


Ffonio llinell wybodaeth Traffig Cymru
0300 123 1213

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg
We welcome calls in Welsh

Cysylltu â ni