Skip to main content
Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg. We welcome calls in Welsh.
Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg. We welcome calls in Welsh.

A55 Twnnel Penmaenbach, ffordd ar gau dros nos

Dyddiad cychwyn: 08/04/2024 | Dyddiad gorffen: 24/04/2024

Cau Twnnel Penmaenbach yr A55 rhwng C17 Conwy Morfa – C16 cylchfan Puffin yn cychwyn 8 Ebrill. 

08/04/24 - 23/04/24

Cau twnnel Penmaenbach A55 tua’r gorllewin dros nos gyda thraffig tua’r gorllewin o dan reolaeth goleuadau traffig o amgylch pentir Penmaenbach rhwng 19:00 - 07:00.

23/04/24 - 24/04/24

Cau’r A55 pentir Penmaenbach tua’r dwyrain dros nos gyda thraffig yn teithio mewn gwrthlif drwy’r twnnel tua’r gorllewin rhwng 19:00 - 07:00.

Nid oes angen gwyriad. Bydd traffig tua’r gorllewin o dan reolaeth goleuadau traffig o amgylch pentir Penmaenbach a thrwy dwnnel Penmaenbach pan fydd y pentir ar gau.

Bydd gan lwythi dros 3.2m ddarpariaeth yn eu lle iddynt barcio dros nos yn y cilfannau ar ôl Cyffordd 14 Madryn (tua'r dwyrain) a C23 Llanddulas (tua'r gorllewin).

Mae'r gwaith yn cael ei wneud dros nos pan fo llif y traffig yn hanesyddol is er mwyn tarfu cyn lleied â phosibl.


 

 

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Thraffig Cymru ar 0300 123 1213 neu drwy X  (Twitter yn flaenorol) @TraffigCymruG neu ar Facebook @TrafficWalesN.