Skip to main content
Llinell wybodaeth Traffig Cymru 0300 123 1213

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg | We welcome calls in Welsh

Cysylltu â ni
Gwasanaeth gwybodaeth traffig Llywodraeth Cymru ar gyfer traffyrdd a chefnffyrdd Cymru.

Cau Traphont Malpas yr M4 i gwaith cynnal a chadw hanfodol

Dyddiad dechrau: 10/02/2024 | Dyddiad gorffen: 28/02/2024

Viaduct on the M4

Gwaith ehangu uniadau ar bont draphont Malpas yr M4 yn dechrau ar 10/02/24.

 

Ar gau - Penwythnos

17/02/24 – 19/02/24
Cau'r M4 tua'r gorllewin dros y penwythnos rhwng cyffyrdd 25A a 26 o 06:00 ar y 17/02 tan 06:00 ar 19/02.

24/02/24 – 26/02/24

Cau'r M4 tua'r dwyrain yn gyffordd 26 o 06:00 ar y 24/02 tan 06:00 ar 26/02.

Cau dros nos

19/02/24 - 22/02/24

Cau'r M4 tua'r dwyrain yn gyffordd 26 rhwng 20:00 - 06:00.

26/02/24 - 28/02/24

Cau’r M4 dros nos tua’r gorllewin o gyffordd 25A i 26 rhwng 20:00 a 06:00.

Llwythi annormal i ddefnyddio lwybr dargyfeirio rhwng cyffordd 24 a 28.

Ar gau yn Gyffordd 26

Ar gau rhwng Cyffordd 25A a 26

Llwythi annormal

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Traffig Cymru ar 0300 123 1213 neu drwy X @TraffigCymruD neu Facebook Traffig Cymru De.


Ffonio llinell wybodaeth Traffig Cymru
0300 123 1213

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg
We welcome calls in Welsh

Cysylltu â ni