Skip to main content
Llinell wybodaeth Traffig Cymru 0300 123 1213

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg | We welcome calls in Welsh

Cysylltu â ni
Gwasanaeth gwybodaeth traffig Llywodraeth Cymru ar gyfer traffyrdd a chefnffyrdd Cymru.

Dydy'r Ap Traffig Cymru ddim yn cael ei ddiweddaru

Nodwch y bydd yr ap hwn yn cael ei ddileu o Google Play App Store/ o’r App Store o 31 Ionawr, 2023. Rydym yn ymddiheuro am unrhyw anghyfleustra.

Mae’r wybodaeth ddiweddaraf am draffig, gwaith ar draffyrdd a chefnffyrdd Cymru, ynghyd â delweddau camerâu ar gael ar wefan : Traffig Cymru neu ar ein sianeli Trydar: Gogledd a Chanolbarth Cymru a De CymruMae’r wefan hwn yn symudol-gyfeillgar ac mae ganddo'r un swyddogaeth â'r ap.

Os yw'r ap eisoes wedi'i osod ar eich dyfais, gallwch barhau i'w ddefnyddio, fodd bynnag, ni fydd yr ap yn cael ei ddiweddaru gyda'r wybodaeth traffig na delweddau camera diweddaraf wedi’r dyddiad hwn.


Ffonio llinell wybodaeth Traffig Cymru
0300 123 1213

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg
We welcome calls in Welsh

Cysylltu â ni