Skip to main content
Llinell wybodaeth Traffig Cymru 0300 123 1213 Cysylltu â ni
Gwasanaeth gwybodaeth traffig Llywodraeth Cymru ar gyfer traffyrdd a chefnffyrdd Cymru.

Graenwyr Oh Salt’s Occurring, Aneurin Bevan, a ffrindiau yn helpu i ddiogelu cefnffyrdd De Cymru

Y llynedd lansiwyd cystadleuaeth gennym i enwi graenwyr Llywodraeth Cymru a weithredir gan Asiant Cefnffyrdd De Cymru. Cawsom ymateb gwych gan y cyhoedd gyda dros 300 o awgrymiadau i ddewis ohonynt. Dewiswyd deg enw hyd yn hyn a'u hargraffu ar ein fflyd gyntaf o raeanwyr.

Dyma'r enillwyr hyd yn hyn:


1.    Oh Salt’s Occurring 
2.    Snowain Glyndwr
3.    Pretty Gritty City
4.    Fan Halen
5.    Aneurin Bevan
6.    Pont Y Ploughie 
7.    Y Ddraig Oren
8.    Dai Icer 
9.    Eira Gwyn
10.   Cymro

Cafodd yr enwau eu hysbrydoli gan themâu Cymraeg ac enwogion gyda naws tymhorol. Dewiswyd Aneurin Bevan, i anrhydeddu’r GIG ac ymdrechion anhygoel gweithwyr iechyd rheng flaen dros y flwyddyn ddiwethaf. 

Bydd deg ar hugain o raeanwyr yn ffurfio cyfanswm fflyd o ddeugain. Mae’r cerbydau hyn wedi bod yn patrolio traffyrdd a chefnffyrdd Cymru trwy gydol y gaeaf i helpu i gadw traffig i symud mewn tywydd garw.

Yn dilyn llwyddiant cystadleuaeth y llynedd, rydyn ni wedi penderfynu rhedeg un arall i enwi’r graeanwyr sy’n weddill. Anfonwch eich awgrymiadau trwy ddefnyddio #EnwiEinGraenwyrDC a tagio @TraffigCymruD neu e-bostio [email protected]. Byddwn yn cyhoeddi ein prif ddewisiadau o Hydref 2021.

South Wales Trunk Road agent gritters

 

Bydd y graeanwyr hyn yn gwella diogelwch i yrwyr a gweithwyr oherwydd technoleg well y cerbydau, eu sefydlu a gwella gwelededd. Mae'r cerbydau diweddaraf yn cynnwys technoleg arloesol sy'n cynnwys: -

• Dyfais Olrhain GPS 
• Y gallu i ledaenu halen yn awtomatig
• Y gallu i gymhwyso nifer o ddeunyddiau dadrewi 

Ar gyfartaledd, fe wnaethon ni raeanu’r Gefnffordd a’r Draffordd ar hyd rhwydwaith De Cymru 1670 gwaith y llynedd a gyda’r rhagolygon tywydd oerach yr wythnos hon, bydd ein gyrwyr graeanu yn barod i weithio o amgylch y cloc i gadw traffig i symud.

Snowain Glyndwr & Pont y Ploughie gritters

Hyd yn oed pan mae ffyrdd wedi'u graeanu mae'n bwysig bod gyrwyr yn dal i gymryd gofal a gyrru i'rmud. amodau i gadw'n ddiogel. Pan ragwelir tywydd garw, dylai gyrwyr ddilyn y cyngor cyffredinol hwn:

• mewn eira a rhew, dylai gyrwyr gadw at y prif ffyrdd lle gallant a theithio dim ond os oes angen - anogir gyrwyr hefyd i sicrhau bod ganddyn nhw becyn eira yn eu cerbyd, gan gynnwys sgrafell iâ a dad-icer, dillad cynnes a blancedi a sbectol haul i ymdopi â haul isel y gaeaf.


Ffonio llinell wybodaeth Traffig Cymru
0300 123 1213
Cysylltu â ni