Skip to main content
Llinell wybodaeth Traffig Cymru 0300 123 1213

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg | We welcome calls in Welsh

Cysylltu â ni
Gwasanaeth gwybodaeth traffig Llywodraeth Cymru ar gyfer traffyrdd a chefnffyrdd Cymru.

Gwaith parapet yr M4 ar C37 tua'r gorllewin (Y Pîl)

Dyddiad cychwyn: 8/10/23 | Dyddiad gorffen: 13/12/23

Gwaith atgyweirio parapet hanfodol ar y ffordd gerbydau yn C37 tua'r gorllewin (Y Pîl)

Bydd y gwaith yn cael ei wneud dros ddeg wythnos, gweler isod grynodeb o’r ffyrdd a’r lonydd fydd yn cau:

8/10/23- 13/12/23

(24 awr) Cau lôn 1 oherwydd iechyd a diogelwch tua'r gorllewin rhwng C36 a C37 

20:00 ar yr 22/11/23 - 06:00 ar yr 23/11/2023

Cau ffordd tua'r gorllewin rhwng C35 Pencoed a C37 Y Pîl. 

20/11/23 - 22/11/23

Cau'r A4229 rhwng cylchfan gogledd Corneli ar yr A48 i'r gyffordd gyda ffordd ymadael C37 tua'r gorllewin yng nghyfnewidfa Pîl. 20:00 - 06:00 pob nos.

28/11/23 - 29/11/23

Cau'r A4229 rhwng cylchfan gogledd Corneli ar yr A48 i'r gyffordd gyda ffordd ymadael C37 tua'r gorllewin yng nghyfnewidfa Pîl rhwng 20:00 - 06:00.

09/10/23 - 28/11/23

Cau lôn 1 yr A4229 yn C37 cylchdro cyfnewidfa Pîl (24 awr)

Ar gyfer cau'r M4 rhwng C35 a C37, bydd y traffig yn cael ei wyro yn C35 i ddilyn yr A473, A48 ac A4229 i ail-ymuno yn C37.

Bydd y traffig sy'n dymuno ymuno â'r M4 o'r gorllewin yn C36 yn cael ei wyro i'r dwyrain i C35 er mwyn dilyn y gwyriad.

Ar gyfer cau'r A4229, bydd gwyriadau lleol mewn lle.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Thraffig Cymru ar 0300 123 1213 neu drwy Twitter @TraffigCymruD


Ffonio llinell wybodaeth Traffig Cymru
0300 123 1213

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg
We welcome calls in Welsh

Cysylltu â ni