Skip to main content
Llinell wybodaeth Traffig Cymru 0300 123 1213

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg | We welcome calls in Welsh

Cysylltu â ni
Gwasanaeth gwybodaeth traffig Llywodraeth Cymru ar gyfer traffyrdd a chefnffyrdd Cymru.

M4 C22 Pilning-C23A Magwyr atgyweiriadau hanfodol i'r ffordd

Dyddiad Dechrau: 22/05/2023 | Dyddiad Gorffen: 02/06/2023

Bydd gwaith hanfodol i drwsio ddarnau o'r ffordd yn dechrau am 3 noson tua'r gorllewin o Fai 22 ac am 3 noson tua'r dwyrain o Fai 30.

Bydd y gwaith yn cael ei wneud dros nôs rhwng 8pm a 6am gyda'r ffordd ar gau'n  gyfan gwbl.

22/05/2023 - 25/05/2023

  • M4 tua'r gorllewin ar gau o G22 Pilning i G23A Magwyr am 3 noson.
  • M48 tua'r gorllewin ar gau o G2 Newhouse i G23 Rogiet. Bydd angen cau’r ffordd hwn hefyd er mwyn atal mynediad i’r ardal gwaith ffordd ar yr M4.

30/05/2023 - 02/06/2023

  • M4 tua'r dwyrain ar gau o C23A Magwyr i G22 Pilning
  • M48 tua'r dwyrain ar gau o C23 Rogiet i G2 Newhouse. Bydd angen cau’r ffordd hwn hefyd er mwyn atal mynediad i’r ardal gwaith ffordd ar yr M4.

Er mwyn darparu'r parthau diogelwch angenrheidiol gan leihau unrhyw darfu a thagfeydd i'r cyhoedd sy'n teithio, bydd y gwaith hwn yn cael ei wneud yn ystod y nos. 

Bydd traffig sydd dros 15 troedfedd mewn uchder wedi ei wyro yn defnyddio M5-M50-A40-A449.

Bydd traffig sydd o dan 15 troedfedd mewn uchder wedi ei wyro yn defnyddio'r A48 yng Nghas-gwent.

Gwyriad tua'r gorllewin

Gwyriad tua'r dwyrain

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Thraffig Cymru ar 0300 123 1213 neu drwy Twitter @TraffigCymruD.


Ffonio llinell wybodaeth Traffig Cymru
0300 123 1213

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg
We welcome calls in Welsh

Cysylltu â ni