Skip to main content
Llinell wybodaeth Traffig Cymru 0300 123 1213

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg | We welcome calls in Welsh

Cysylltu â ni
Gwasanaeth gwybodaeth traffig Llywodraeth Cymru ar gyfer traffyrdd a chefnffyrdd Cymru.

M4 C24-C25A Atgyweirio Concrit Rheilffordd Henffordd

Dyddiad Cychwyn:17/09/2022| Dyddiad Gorffen:11/12/2022

Gwaith i wneud atgyweiriadau concrit hanfodol i Bont Reilffordd Henffordd ar yr M4 ychydig i'r dwyrain o Dwneli Brynglas.

Bydd y gwaith yn cael ei wneud dros 13 wythnos nos Sadwrn hyd at fore Sul gan wneud defnydd o rhannau o'r rheilffordd sydd wedi cael eu cytuno gan Network Rail ymlaen llaw. Bydd lonydd 1 a 3 tua’r gorllewin yr M4 ar gau rhwng 20:00 – 09:00.


17/09/22 - 22.00 - 09.00
24/09/22 - 22.00 - 09.00
08/10/22 - 22.00 - 09.00
15/10/22 - 22.00 - 09.00
22/10/22 - 22.00 - 09.00
29/10/22 - 22.00 - 08.00 Half Term
05/11/22 - 22.00 - 08.00 Half Term
12/11/22 - 22.00 - 09.00
19/11/22 - 22.00 - 09.00
26/11/22 - 22.00 - 09.00
03/12/22 - 22.00 - 09.00
10/12/22 - 22.00 - 09.00

Bydd ffordd ymuno tua'r gorllewin ar gau a bydd traffig yn cael ei ddargyfeirio oddi ar Gyffordd 25 i ymuno â'r A4042 i Gwmbrân.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch a Traffig Cymru ar 0300 123 1213 neu drwy Twitter TraffigCymruD. 
 


Ffonio llinell wybodaeth Traffig Cymru
0300 123 1213

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg
We welcome calls in Welsh

Cysylltu â ni