Skip to main content
Llinell wybodaeth Traffig Cymru 0300 123 1213

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg | We welcome calls in Welsh

Cysylltu â ni
Gwasanaeth gwybodaeth traffig Llywodraeth Cymru ar gyfer traffyrdd a chefnffyrdd Cymru.

M4 C25A-C26 Gwaith Malpas ac Wysg

Dyddiad Dechrau: 08/09/23 | Dyddiad Gorffen: 12/11/23

Gwaith cynnal a chadw hanfodol ar yr M4 Pont Afon Wysg (yn benodol C26 Malpas).

Bydd y ffordd ar gau dros nos ac yn ystod y dydd drwy gyfnod y rhaglen gwaith.

Ffordd ar gau dros y penwythnos:*

2 Rhagfyr, 20:00 -  3 Rhagfyr, 10:00:

Bydd y ffordd ymadael tua'r dwyrain Cyffordd 26 (Malpas) ar gau. Bydd traffig yn cael ei ddargyfeirio rhwng Cyffordd 26 a Cyffordd 24 (Cyfnewidfa Coldra).

 

3 Rhagfyr, 20:00 -  4 Rhagfyr, 06:00:

Bydd y ffordd ymadael tua'r dwyrain Cyffordd 26 (Malpas) ar gau. Bydd traffig yn cael ei ddargyfeirio rhwng Cyffordd 26 a Cyffordd 24 (Cyfnewidfa Coldra).

 

  •  
  • Pan fydd y ffyrdd ymuno/ ymadael ar gau, bydd llwybr gwyriad lleol mewn lle.

 

Am wybodaeth ynglyn â rheoli traffig, plis cysylltwch gyda Costain ar 07818 597724. Mae'r rhif yma ar gael 24 awr.

 

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Traffig Cymru ar 0300 123 1213 neu drwy X @TraffigCymruD a Facebook @TrafficWalesS.


Ffonio llinell wybodaeth Traffig Cymru
0300 123 1213

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg
We welcome calls in Welsh

Cysylltu â ni