Skip to main content
Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg. We welcome calls in Welsh.
Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg. We welcome calls in Welsh.

M4 C38 Cyfnewidfa Margam Pont Deheuol: Gwaith Cynnal a Chadw

Dyddiad cychwyn: 12/07/24 | Dyddiad gorffen: 22/07/24

M4 J38 Margam Interchange

Ffordd ar gau dros nos ac ar benwythnos i gwblhau gwaith cynnal a chadw hanfodol ar Bont y De yng Nghyffordd 38 Cyfnewidfa Margam.

12 Gorffennaf 20:00 - 15 Gorffennaf 06:00

  • Bydd y bont deheuol ar gyffordd 38 yr M4 ar gau dros y penwythnos.
  • Bydd y lôn ymuno ar yr M4 C38 tua'r dwyrain hefyd ar gau.

15 - 22 Gorffennaf 

  • Bydd y bont deheuol ar gyffordd 38 yr M4 ar gau dros nos rhwng 20:00 a 0600 i gwblhau'r gwaith.
  • Bydd y lôn ymuno ar yr M4 C38 tua'r dwyrain hefyd ar gau.Bydd yr M4 C38 tua'r dwyrain hefyd ar gau.

Defnyddwyr traffordd - tua'r de ar hyd yr A48 i Gyffordd 37 yr M4.

Traffig di-draffordd – gwyriad tua'r de drwy'r A48, yna dilynwch yr A473, yr A4063, B4282 a'r A4107 i gyrraedd Margam. Mae hyn yn berthnasol i ddeiliaid trwydded dros dro (nad ydynt yng nghwmni hyfforddwr gyrru cymeradwy DVSA), beicwyr beic modur o dan 50cc a cherbydau amaethyddol.

Ni fydd traffig yn gallu ymuno â'r M4 tua'r dwyrain trwy lôn ymuno gyffordd 38 tua'r dwyrain ac ni fydd traffig yn gallu cyrraedd Port Talbot o Gyfnewidfa C38 yr M4 ar Gylchfan y bont deheuol.

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â ni drwy ffonio 0300 123 1213, ar X @TrafficWalesS neu ar facebook @TrafficWalesS.