Skip to main content
Llinell wybodaeth Traffig Cymru 0300 123 1213

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg | We welcome calls in Welsh

Cysylltu â ni
Gwasanaeth gwybodaeth traffig Llywodraeth Cymru ar gyfer traffyrdd a chefnffyrdd Cymru.

M4 C47 Penlle'r-gaer i C49 Pont Abraham gwaith uwchraddio'r bont

Dyddiad cychwyn: 06/08/23 | Dyddiad gorffen: 15/12/23

Image of junction 48 of the M4.

Mae'r gwaith cynnal a chadw yma yn hanfodol i sicrhau diogelwch defnyddwyr y ffyrdd ac yn lleihau yr angen i orfod ailadrodd y gwaith yn y dyfodol.

Er mwyn lleihau oedi, bydd system gwrthlif mewn lle ar gyfer y rhan fwyaf o'r gwaith.

Rhagfyr 1 (19:00) - Rhagfyr 4 (10:00*):

  • Ffordd ymadael C48 Hendy ar gau.
  • *Bydd y gwaith yn anelu i orffen yn gynt, a bydd pob ymdrech i gyflawni hyn. Fodd bynnag, mae llwyddiant y gwaith yn ddibynnol ar y tywydd. 

Rhagfyr 8 (20:00) - Rhagfyr 11 (06:00):

  • Ffordd ymadael C48 Hendy ar gau.

Gall y dyddiau uchod newid.

Lôn ymadael i'r gorllewin C48 Hendy ar gau

 Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Traffig Cymru ar 0300 123 1213 neu drwy X @TraffigCymruD a Facebook @TrafficWales


Ffonio llinell wybodaeth Traffig Cymru
0300 123 1213

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg
We welcome calls in Welsh

Cysylltu â ni