Skip to main content
Llinell wybodaeth Traffig Cymru 0300 123 1213

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg | We welcome calls in Welsh

Cysylltu â ni
Gwasanaeth gwybodaeth traffig Llywodraeth Cymru ar gyfer traffyrdd a chefnffyrdd Cymru.

Yr A483 Rhydaman: Gwaith Hanfodol i'r Rhwydwaith Bŵer

Dyddiad Dechrau : 02/10/23 | Dyddiad Gorffen : 07/11/23

Gwaith hanfodol i wella gwasanaeth i'r rhwydwaith bŵer.

Mae National Grid angen ymgymryd â gwaith diweddaru hanfodol i'r rhwydwaith bŵer yn nhref Rhydaman.

Hydref 2 - Tachwedd 11 (rhwng 08:00 - 16:00)

  • Lôn ar gau gyda goleuadau traffig dros dro.

Hydref 21 (08:00) - Hydref 22 (16:00)

  • Ffordd ar gau.

 

Tua'r gogledd: Bydd traffig yn dargyfeirio yn R/A Pont Abraham, i'r A48 i'r gorllewin o Cross Hands ac yna i'r A476 i Ffairfach ac wedyn ar yr A483 i Rydaman.

Tua'r De: I'r gwrthwyneb i'r uchod.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Thraffig Cymru ar 0300 123 1213 neu drwy X @TraffigCymruD.


Ffonio llinell wybodaeth Traffig Cymru
0300 123 1213

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg
We welcome calls in Welsh

Cysylltu â ni