Skip to main content
Llinell wybodaeth Traffig Cymru 0300 123 1213
Gwasanaeth gwybodaeth traffig Llywodraeth Cymru ar gyfer traffyrdd a chefnffyrdd Cymru.

Rhaglen Estynedig Cau Twneli - A55

Rhannu

Lle a Pham?

Gwaith i ymgymryd â gwaith atgyweirio a chynnal a chadw offer Diogelwch Bywyd y Twnnel gan hefyd newid gorchuddion tyllau archwilio ddaeth i ben eu hoes. 

Mae’r gwaith wedi cael ei rhaglennu i ddod i ben erbyn Rhagfyr 10fed a bydd yn cynnwys cau’r twneli dros nos a chau lonydd yn ystod y diwrnod o bryd i’w gilydd. Bydd hefyd cyfyngiad lled 3.2m mewn grym am gyfnod y gwaith. 

Bydd y gwaith yn cychwyn yn ystod cyfnod atal byy coronafeirws pan fo llif traffig wedi gostwng yn aruthrol i leihau'r effaith ar y cyhoedd sy'n teithio. Byddwn yn cymryd y cyfle i ymgymryd â gwaith am gyfnod fydd yn golygu na fyddai modd ei gynnal yn ystod amser cau gwaith cynnal a chadw arferol gyda'r nos.

Gwyriadau a Mesurau Diogelwch

 

Manylion Cyfyngiadau Dyddiad Cychwyn ac amser* Dyddiad Gorffen ac amser* 
Cau Twnnel Conwy tua'r Gorllewin dros nos 25/11/2020 19:00 26/11/2020 7:00
Cau Twnnel Conwy tua'r Gorllewin dros nos 26/11/2020 19:00 27/11/2020 7:00
Cau Twnnel Conwy tua'r Gorllewin dros nos 27/11/2020 19:00 28/11/2020 7:00
Cau Twnnel Conwy tua'r Dwyrain  28/11/2020 19:00 29/11/2020 19:30
Cau Twnnel Conwy tua'r Gorllewin dros nos 29/11/2020 19:30 30/11/2020 7:00
Cau Twnnel Pen y Clip dros nos 30/11/2020 19:30 01/12/2020 07:00
Cau Pentir Pen y Clip dros nos 01/12/2020 19:30 02/12/2020 07:00

*Mae'r gwaith hwn yn gymhleth ac yn hanfodol i ddiogelwch. Os deuir ar draws problemau dros nos efallai y bydd angen cau tyllau yn ystod y dydd

  • Gall y twll a gaewyd yn Nhwnnel Conwy ar gyfer unrhyw noson benodol fod yn wahanol i'r rhai a restrir uchod yn dibynnu ar gofynion y prosiect. Fodd bynnag, ni fydd hyn yn effeithio ar y cyfyngiadau sydd ar waith ar gyfer llwythi annormal a thraffig arall.
  • Bydd mannau aros ar gael i gludwyr gludwyr nwyddau. nwyddau dros nos rhwng oriau 19:00 - 07:00.  Lleolir y rhain yng nghyffiniau Cyffordd 23 (Llanddulas) a Chyffordd 14 (Madryn).
  • Ni fydd unrhyw ddarpariaeth ar gyfer hebrwng llwythi llydan trwy'r gwaith naill ai dros nos neu yn ystod  y dydd ar 1af ac 8fed Tachwedd.

Ymholiadau

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Traffig Cymru ar 0300 123 1213 neu drwy Twitter @TrafficWalesG.


Ffonio llinell wybodaeth Traffig Cymru
0300 123 1213
Cysylltu â ni