Skip to main content
Llinell wybodaeth Traffig Cymru 0300 123 1213 Cysylltu â ni
Gwasanaeth gwybodaeth traffig Llywodraeth Cymru ar gyfer traffyrdd a chefnffyrdd Cymru.

A5 : Yn y ddau gyfeiriad : A55 C8 Ael-y-Bowl i Porthaethwy

A5 : Yn y ddau gyfeiriad : A55 C8 Ael-y-Bowl i Porthaethwy : Gwaith ffordd : Ffordd ar gau : Dargyfeiriadau lleol ar waith
Math o ddigwyddiad: Gwaith ffordd
Difrifoldeb y tarfu: Ffordd ar gau
Dyddiad cychwyn: 02/05/2022 19:00
Dyddiad gorffen: 24/05/2022 06:00

Cyhoeddwyd gyntaf
13/05/2022 18:48
Cyfeirnod
RNMDA_2022095115
Diweddarwyd diwethaf
13/05/2022 18:48
Ffynhonnell ddata
Llywodraeth Cymru

Ffonio llinell wybodaeth Traffig Cymru
0300 123 1213
Cysylltu â ni