Skip to main content
Llinell wybodaeth Traffig Cymru 0300 123 1213

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg | We welcome calls in Welsh

Cysylltu â ni
Gwasanaeth gwybodaeth traffig Llywodraeth Cymru ar gyfer traffyrdd a chefnffyrdd Cymru.

A4232 : Y ddau gyfeiriad : M4 C33 Llanilltern i Cyfnewidfa A48

A4232 : Y ddau gyfeiriad : M4 C33 Llanilltern i Cyfnewidfa A48 : Gwaith amgylcheddol : Ffordd ar gau : 12/09/22-21/10/22 2000-0600 :
Math o ddigwyddiad: Gwaith ffordd
Difrifoldeb y tarfu: Ffordd ar gau
Dyddiad cychwyn: 12/09/2022 20:00
Dyddiad gorffen: 21/10/2022 06:00

Cyhoeddwyd gyntaf
02/10/2022 07:30
Cyfeirnod
RNMDA_2022097545
Diweddarwyd diwethaf
02/10/2022 07:30
Ffynhonnell ddata
Llywodraeth Cymru

Ffonio llinell wybodaeth Traffig Cymru
0300 123 1213

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg
We welcome calls in Welsh

Cysylltu â ni