Skip to main content
Llinell wybodaeth Traffig Cymru 0300 123 1213

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg | We welcome calls in Welsh

Cysylltu â ni
Gwasanaeth gwybodaeth traffig Llywodraeth Cymru ar gyfer traffyrdd a chefnffyrdd Cymru.

A5 : Yn y ddau gyfeiriad : Porthaethwy

A5 : Yn y ddau gyfeiriad : Porthaethwy : Pont y Borth: Ffordd ar gau : Gwaith brys : Dargyfeiriadau lleol ar waith : Tan hysbysiad pellach: Oedi'n bosibl :
Math o ddigwyddiad: Digwyddiadau
Difrifoldeb y tarfu: Ffordd ar gau
Dyddiad cychwyn: 16/11/2022
Dyddiad gorffen: 31/01/2023

Cyhoeddwyd gyntaf
16/11/2022 09:00
Cyfeirnod
RNMDA_2022098531
Diweddarwyd diwethaf
16/11/2022 09:00
Ffynhonnell ddata
Llywodraeth Cymru

Ffonio llinell wybodaeth Traffig Cymru
0300 123 1213

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg
We welcome calls in Welsh

Cysylltu â ni