Skip to main content
Llinell wybodaeth Traffig Cymru 0300 123 1213

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg | We welcome calls in Welsh

Cysylltu â ni
Gwasanaeth gwybodaeth traffig Llywodraeth Cymru ar gyfer traffyrdd a chefnffyrdd Cymru.

A5 : Yn y ddau gyfeiriad : Porthaethwy

A5 : Yn y ddau gyfeiriad : Porthaethwy : Gwaith cynnal a chadw : Pont ar gau : Dargyfeiriadau lleol ar waith
Math o ddigwyddiad: Gwaith ffordd
Difrifoldeb y tarfu: Ffordd ar gau
Dyddiad cychwyn: 20/01/2023
Dyddiad gorffen: 28/02/2023

Cyhoeddwyd gyntaf
20/01/2023 19:39
Cyfeirnod
RNMDA_2023100890
Diweddarwyd diwethaf
20/01/2023 19:39
Ffynhonnell ddata
Llywodraeth Cymru

Ffonio llinell wybodaeth Traffig Cymru
0300 123 1213

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg
We welcome calls in Welsh

Cysylltu â ni